We gaan de bermen in onze gemeente anders maaien. Met drie veranderingen zorgen we voor meer biodiversiteit. Goed voor de natuur, en voor jou als inwoner. En we hebben nog meer ideeën voor de komende jaren.  

Wat gaat er veranderen?

Als eerste schuiven we de eerste maaironde naar achteren. Die gaat naar 15 juni tot 15 juli. We maaiden de bermen altijd in mei, maar dan bloeien weinig plantsoorten. Insecten hebben dan ook weinig nectar te eten. Door later te maaien helpen we de insecten. De tweede maaironde blijft tussen 7 en 30 september.

Verder gaan we bij meer bermen het maaisel opruimen. Dit zorgt voor meer verschillende plantsoorten. Daar kunnen zo weer meer verschillende dieren leven. De extra bermen liggen bijvoorbeeld in natuurgebied de Westelijke Langstraat in Sprang-Capelle en de Overdiepse Polder in Waspik.

Als laatste slaan we in alle bermen voortaan stukken over bij het maaien. Dat betekent dat na elke gemaaide strook van 100 meter een ongemaaide strook van 20 meter volgt. Zo houden insecten altijd leefgebied en voedsel over. En er blijven planten over die zaden kunnen maken. Het overgeslagen stuk wordt bij de volgende ronde weer gemaaid.

Welke plannen zijn er nog meer?

We bekijken allerlei mogelijkheden voor de komende jaren. Zo willen we ons ook richten op grasvelden binnen de bebouwde kom. Worden die bijvoorbeeld niet gebruikt om te spelen of de hond uit te laten? Dan kunnen we die grasvelden omvormen naar hoog gras met kruiden. Zo ontstaat er plek voor meer natuur.

Grenzen bomen en struiken aan een grasveld? Dan kan een natuurlijke kruidenrand voor meer biodiversiteit zorgen. Het strakke grasveld krijgt dan een natuurlijke overgang: via hogere kruiden en heesters naar bomen. Dieren profiteren van de verschillende plantsoorten en hoogtes.

Verder laten we bladeren vaker liggen in plantsoenen. Dan kunnen egels daar bijvoorbeeld in schuilen. Verteren de bladeren na verloop van tijd? Dan komen er voedingsstoffen vrij voor de planten eromheen.

Wat is biodiversiteit?

De gemeente Waalwijk vindt biodiversiteit belangrijk. Daarmee bedoelen we dat veel verschillende planten en dieren bij elkaar leven. Zij werken ook van nature samen. Gaat het goed met de biodiversiteit? Dat is ook weer goed voor ons als mensen. 

Denk aan de eikenprocessierups. Laten we het gras in de bermen onder eikenbomen hoger groeien? Dan komen er meer kruiden in dat gras. De bloemen van die kruiden trekken insecten en daardoor vogels aan. De sluipwesp en de koolmees bestrijden de eikenprocessierups vervolgens op een natuurlijke manier. Zo heb jij als inwoner minder last van de irriterende brandhaartjes van de eikenprocessierups.