Heeft u een laag inkomen en geen vermogen dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. De gemeente verleent kwijtschelding voor rioolheffing, afvalstoffenheffing (maximaal € 252,00) en hondenbelasting (alleen 1e hond).

Grens eigen geld verhoogd voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen over 2022 en 2023

De grens van het eigen geld in 2022 én 2023 voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen is verhoogd. Dit betekent dat u meer eigen geld mag hebben dan in 2021. Goed nieuws dus voor als u weinig inkomen heeft. Dit is dan een extra steuntje in de rug!

De nieuwe grenzen zijn:

Situatie    Oude grens eigen geldNieuwe grens eigen geld
Alleenstaande    € 1.775 € 3.275
Alleenstaande ouder€ 2.150 € 3.950
Gehuwden    € 2.350€ 4.340

Voorbeeld: bent u alleenstaand? Dan mag u vanaf begin 2022 maximaal €3.275 aan eigen geld hebben. Eerder was dit bedrag nog €1.775.

Geen kwijtschelding aangevraagd?

Hoeft u de gemeentelijke belastingen niet te betalen? Dan krijgt u dat waarschijnlijk vanzelf te horen. Maar het kan zijn dat u voor 2022 en 2023 geen kwijtschelding heeft aangevraagd. Waarschijnlijk dacht u dat u teveel eigen geld had. Is dat bij u het geval? Dan kunt u alsnog direct online kwijtschelding aanvragen over 2022 en 2023.  Of download hieronder het kwijtscheldingsformulier. U kunt dat dan invullen en via mail of post terugsturen. 

Online regelen

Wilt u direct online uw kwijtschelding aanvragen? Dat kan met Digid.

Online kwijtschelding aanvragen met DigiD

Formulier downloaden en opsturen

Via onderstaande knop kunt u ook het aanvraagformulier kwijtschelding downloaden. U kunt dit formulier invullen en daarna terugsturen via de mail of de post. U heeft hier dan geen DigiD voor nodig.

Kwijtscheldingsformulier downloaden

 Vragen?

Lees hier de veel gestelde vragen

Voor (overige) vragen kunt u contact met ons opnemen via het email-adres kwijtschelding@waalwijk.nl of via  telefoonnummer 088-2093230. Dit telefoonnummer is van een extern kantoor, Flanderijn B.V., bureau kwijtscheldingen, die de verzoeken om kwijtschelding afhandelt.

Wat komt voor kwijtschelding in aanmerking?

De gemeente verleent kwijtschelding voor de volgende belastingen:

  • Hondenbelasting (alleen voor de 1ste hond)
  • Rioolheffing gebruik
  • Afvalstoffenheffing tot een maximum van € 252,00 per belastingjaar:
    •   Vastrecht afvalstoffenheffing (zie aanslag gemeentelijke belastingen)
    •   Afvalstoffenheffing aantal ledigingen en kilo’s
        (aanslag afvalstoffenheffing 1e halfjaar en aanslag 2e halfjaar).

Hoe vraag ik kwijtschelding aan?

Het kwijtscheldingsformulier kunt u downloaden, invullen en met handtekening versturen via email: kwijtschelding@waalwijk.nl of per post naar Gemeente Waalwijk, Team Financiën/invordering, Taxandriaweg 6, 5141 PA Waalwijk. U kunt het formulier ook afgeven bij de balie in het stadhuis.

Wat moet ik weten bij het invullen van het formulier?

U dient een verkort verzoek om kwijtschelding in. Dit betekent dat u alleen uw persoonsgegevens en een aantal vragen met ja/nee beantwoordt.
Let op: u geeft aan of u wel of geen toestemming geeft uw gegevens te gebruiken voor het automatisch toetsen bij het Inlichtingenbureau.

Geautomatiseerde toets

Geautomatiseerde kwijtschelding is kwijtschelding waarbij u geen kwijtscheldingsformulier meer hoeft in te vullen. Als u afgelopen jaar kwijtschelding heeft gekregen en op uw kwijtscheldingsformulier toestemming heeft gegeven voor geautomatiseerde toetsing, is het mogelijk dat u automatisch kwijtschelding krijgt. Bij een geautomatiseerde toets wordt bekeken of uw inkomen en vermogen voldoen aan de normbedragen.

Behandeling

Na ontvangst van uw kwijtscheldingsverzoek krijgt u een ontvangstbevestiging.
De gemeente laat u zo snel mogelijk weten of u voor kwijtschelding in aanmerking komt en streven ernaar u binnen 6 maanden een uitspraak toe te sturen.