Wat is kwijtschelding?

Vraagt u kwijtschelding aan? Dan hoeft u geen of minder belasting te betalen, omdat u de belastingaanslag niet kan betalen . Of u kwijtschelding krijgt hangt af van uw persoonlijke situatie. Meer informatie over kwijtschelding.

Kwijtschelding voor kleine zelfstandigen|

U kunt als kleine zelfstandige ook in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. U kunt alleen kwijtschelding krijgen van gemeentelijke belastingen die geen relatie hebben met uw onderneming of het beroep dat u uitoefent.

Kwijtschelding is mogelijk als:

  • u een inkomen op of onder het bijstandsniveau heeft;
  • u onvoldoende eigen vermogen heeft.
  • Het is dan niet meer nodig om een crediteurenakkoord (een gezamenlijk akkoord met alle schuldeisers) te sluiten. 

Kan ik voor vereniging of stichting kwijtschelding aanvragen?

Verenigingen en stichtingen kunnen geen kwijtschelding aanvragen.

Houden jullie rekening met schuldsanering of schuldbemiddeling?

Nee. In de wet staat dat we geen rekening mogen houden met schuldsanering of schuldbemiddeling. Als we uw inkomen berekenen, kijken we dus niet of er beslag is gelegd op uw inkomen of dat u leefgeld krijgt.

Hoeveel mag mijn auto waard zijn?

U mag een auto hebben. Alleen als uw auto meer waard is dan € 3.350,00 heeft u geen recht op kwijtschelding. Als uw auto wel meer waard is dan € 3.350,00 dan telt deze niet mee als u die specifieke auto absoluut niet kunt missen door: ziekte, invaliditeit of uw beroep.

Het bezoeken van een arts of de reis naar uw werk is geen reden om een auto te hebben die meer waard is dan € 3.350,00. Dit kan ook met een auto die minder waard is. Voor de waarde van uw auto kunt u de ANWB Koerslijst gebruiken.
Heeft u 2 auto’s of een auto én een ander voertuig zoals een motor, dan kijken we naar de waarde van de 2e auto of voertuig. De duurste auto of voertuig tellen wij altijd als de ‘2e auto of voertuig’. Als de waarde van de 2e auto of het voertuig hoger is dan uw aanslagbedrag dan heeft u geen recht op kwijtschelding.

Hoeveel inkomen mag ik hebben voor kwijtschelding?

Om te bepalen of uw inkomen te laag is om de belasting te kunnen betalen, kijken we of uw inkomen lager is dan het normbedrag voor het inkomen. Dit normbedrag noemen wij ook de inkomensgrens of bijstandsnorm. De bedragen zijn namelijk hetzelfde als de bedragen in de bijstand. De normbedragen worden elk jaar wettelijk vastgesteld in januari en juli.

Ik heb mijn gemeentelijke belastingen al betaald. Kan ik toch nog kwijtschelding aanvragen?

Dat kan, als de laatste betaling niet langer dan 3 maanden geleden op de aanslag is gedaan.
Als u een verzoek om kwijtschelding na die tijd indient kan het niet meer voor die betaalde aanslag in behandeling worden genomen.

Ik heb kwijtschelding en er komt nog een vermindering op mijn belastingaanslag wat dan?

Als u in de loop van het jaar een vermindering krijgt van de gemeente op uw belastingaanslag, waarvoor kwijtschelding is verleend, wordt dit bedrag verminderd op uw belastingaanslag. Dit betekent dat u geen recht heeft op een teruggaaf.

Ik heb een betalingsregeling met de gemeente Waalwijk afgesproken. Betekent dit dat ik nu geen kwijtschelding meer kan aanvragen?

Nee. U kunt nog steeds kwijtschelding aanvragen voor de aanslag waar de regeling voor is getroffen.

Tot voor kort werd mijn aanslag gemeentelijke belastingen automatisch kwijtgescholden. Dit keer niet. Kan ik toch nog een verzoek om kwijtschelding indienen?

Ja, dat kan. Het niet automatisch toekennen van kwijtschelding betekent niet direct dat u geen recht heeft op kwijtschelding. Het betekent dat niet alle benodigde gegevens via het Inlichtingenbureau konden worden verkregen. U krijgt van de gemeente een brief waarin wij een aantal gegevens bij u opvragen. Wanneer deze gegevens door ons zijn ontvangen, wordt uw verzoek op kwijtschelding beoordeeld door de medewerkers van Flanderijn, bureau kwijtscheldingen, die voor de gemeente Waalwijk de kwijtscheldingsverzoeken in behandeling nemen. Levert u de gevraagde gegevens niet aan, dan wordt u kwijtscheldingsverzoek buiten behandeling gesteld. Heeft u geen brief gekregen dan kunt u zelf een kwijtscheldingsformulier invullen en indienen bij de gemeente Waalwijk.

Moet ik elk jaar weer vragen of ik moet betalen?

We controleren automatisch voor het nieuwe jaar of u de aanslag wel of niet hoeft te betalen. Dit noemen we automatische kwijtschelding. Als u niet hoeft te betalen dan krijgt u daarover bericht. Heeft u het jaar ervoor kwijtschelding gekregen? Dan is het niet zeker dat u elk jaar kwijtschelding krijgt. Uw situatie en de Wet kunnen veranderen. We kijken daarom elk jaar opnieuw of u moet betalen of niet.

Hoe rekenen jullie uit of ik de belastingen kan betalen?

We kijken naar uw vermogen, inkomen en uitgaven. Uw vermogen is uw bezit: uw geld op de bank, de waarde van uw auto, overwaarde van uw eigen woning, woonwagen, aandelen en ander bezit.

Ik heb een automatische incasso afgegeven. Kan ik nu nog wel kwijtschelding aanvragen?

Ja, dit kan nog steeds. Teveel betaalde bedragen (als u kwijtschelding krijgt) worden dan automatisch teruggestort op uw bankrekening.

Moet ik de aanslag wel betalen als ik kwijtschelding heb aangevraagd?

Nee, u hoeft de aanslag niet te betalen totdat u per post een uitspraak van ons heeft gekregen.

Ik heb geen ontvangstbevestiging van mijn kwijtscheldingsverzoek ontvangen.

Binnen 5 werkdagen krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Heeft u deze niet gekregen bel ons dan: telefoonnummer 0416-683457/3461.

Bij wie kan ik terecht als ik vragen heb over mijn kwijtscheldingsverzoek?

Het externe kantoor Flanderijn B.V., bureau kwijtscheldingen, behandelt de verzoeken om kwijtschelding voor de gemeente Waalwijk. U kunt contact met het kantoor opnemen tijdens werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088-2093230 of via het emailadres: kwijtschelding@waalwijk.nl