De commissie Bezwaarschriften vergadert één keer in de twee weken (meestal op donderdagavond) in het stadhuis te Waalwijk. Belangstellenden kunnen bij openbare zaken als toehoorder aanwezig zijn.

Via het document hieronder ziet u welke zaken de komende zitting gepland staan.

Let op!

Niet elke zitting is openbaar. Soms worden medische, financiële of andere persoonlijke gegevens behandeld, waardoor de commissie besluit om de zaak achter gesloten deuren te behandelen. Dit kan ook nog kort voor de zitting gebeuren. Het feit dat een zitting vermeld staat op de agenda, betekent niet automatisch dat deze openbaar en voor iedereen toegankelijk is.