Per 1 januari 2023 dient elk kantoorpand (>100m2) minimaal energielabel C te hebben. 
Dit is vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. De Overheid communiceerde hierover met ondernemers in juli 2021.  

Er zijn drie mogelijkheden: 

  • U heeft minimaal een energielabel C voor uw bedrijf, dan voldoet uw pand aan de eisen en is er nu geen actie nodig. 
  • U heeft al wel energiebesparende maatregelen genomen maar er is nog geen energielabel aangevraagd, dat moet u dan voor 1-1-2023 regelen. 
  • Het kan ook zijn dat er aanpassingen nodig zijn. Denk daarbij aan spouwmuurisolatie, LED verlichting of de aanschaf van een HR ketel. 

Lees hier meer informatie over de energielabel C verplichting. Hier leest u alles over het aanvragen van een energielabel en wanneer uw kantoorpand wel of niet aan deze eis moet voldoen. 

Heeft u een vraag over toezicht en handhaving en de energielabel C verplichting stuur dan een e-mail naar info@waalwijk.nl onder vermelding van het nummer 2022-052435.