Per 1 januari 2023 dient elk kantoorpand (>100m2) minimaal energielabel C te hebben. 
Dit is vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. De Overheid communiceerde hierover met ondernemers in juli 2021.

Er zijn drie mogelijkheden: 

 • U heeft minimaal een energielabel C voor uw bedrijf, dan voldoet uw pand aan de eisen en is er nu geen actie nodig. 
 • U heeft al wel energiebesparende maatregelen genomen maar er is nog geen energielabel aangevraagd, dat moet u dan voor 1-1-2023 regelen. 
 • Het kan ook zijn dat er aanpassingen nodig zijn. Denk daarbij aan spouwmuurisolatie, LED verlichting of de aanschaf van een HR ketel. 
 • Door energie te besparen verdienen deze investeringen zichzelf snel terug.

Wanneer geldt de verplichting niet? 

 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfunctie (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100m2 is;
 • het gaat om monumenten als bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening; 
 • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
 • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet; 
 • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
 • de maatregelen die nodig zijn om een energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Energielabel aanvragen

Op de website van de Rijksoverheid leest u hoe u een energielabel kunt aanvragen of verlengen. Ook leest u in welke gevallen uw kantoor is uitgezonderd van de verplichting.  

Ontbreekt het energielabel voor uw pand of voldoet uw pand niet aan de eisen dan is het noodzakelijk dat u het zo snel mogelijk regelt. Uiterlijk 1 januari 2023 moet u alle maatregelen uitgevoerd hebben en het energielabel hebben aangevraagd. Er is een stappenplan dat u kunt doorlopen op de website van de Rijksoverheid.

Onderneming verduurzamen en subsidie

Wilt u aan de slag met het verduurzamen van uw onderneming? Bekijk de informatie op mijn-onderneming-duurzaam wat u daarvoor kunt doen. De Subsidie- en financieringswijzer helpt u financiële ondersteuning voor uw plannen te vinden. 

Toezicht en handhaving 

Indien uw pand in 2023 niet over een geldig energielabel C of beter beschikt, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. 

De gemeente Waalwijk zal vanaf 1 januari 2023 controleren op de naleving hiervan.

Meer informatie?

Heeft u een vraag over toezicht en handhaving en de energielabel C verplichting stuur dan een e-mail naar info@waalwijk.nl onder vermelding van het nummer 2022-052435.