Energielabel C voor kantoren verplicht vanaf 2023

Per 1 januari 2023 dient elk kantoorpand (>100m2) minimaal energielabel C te hebben. 
Dit is vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. De Overheid communiceerde hierover met ondernemers in juli 2021.  

Meer informatie
 

Logo Duurzaam Waalwijk

Werkt u bij of heeft u zelf een bedrijf in Waalwijk, draag dan een steentje bij aan de klimaatambities van de stad. Laat u inspireren en ga aan de slag met duurzaam ondernemen.

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit betekent dat u de verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van bedrijfsactiviteiten op de omgeving. U houdt rekening met mens, dier, milieu en maatschappij. Dit kan op verschillende manieren. Denk aan het verminderen van de CO2-uitstoot en zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Het belangrijkste is dat de bedrijfsactiviteiten geen negatieve invloed hebben op de lokale situatie. Nog beter is het wanneer het bijdraagt aan verbetering van de situatie. Naast het voldoen aan de wettelijke voorschriften op het thema milieu en energiebesparing kunt u ondersteunt worden bij de verduurzaming van uw onderneming.

Stichting Waalwijk CO₂ vrij

In Waalwijk is de "Stichting Waalwijk CO₂ vrij(externe link)" opgericht. Een groep ondernemers heeft samen met de gemeente en de plaatselijke Rabobank, de handen ineengeslagen om Waalwijk meer duurzaam te maken. De stichting stimuleert energiebesparing en de productie van duurzame energie bij Waalwijkse bedrijven. Ze is onafhankelijk en heeft geen commercieel belang.

Green deal

De gemeente Waalwijk heeft de ambitie om klimaatneutraal en -bestendig te zijn in 2043. De Stichting Waalwijk CO₂ vrij ziet duurzaam ondernemen ook als een belangrijk thema voor ondernemers op de bedrijventerreinen in gemeente Waalwijk. Om deze reden heeft de stichting met veel partners een Green Deal voor de bedrijventerreinen in de gemeente Waalwijk afgesloten. Ze werkt hierin samen met de provincie Noord-Brabant, het Waterschap Brabantse Delta, de gemeente Waalwijk, de Brabantse Ontwikkel Maatschappij, MOED en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.Graag helpen deze partijen u als ondernemer met energiebesparing en duurzame energieopwekking. Meer informatie(externe link)