De gemeente heeft plannen om Burgemeester de Goeylaan, Van Vessemstraat, Van de Werkenstraat, Burgemeester van Heystlaan, Heermanslaan (achterzijde), Burgemeester Florisstraat en Boekelaerstraat te herinrichten. Aanleiding is het verouderd riool dat vervangen moet worden. Daarmee zien wij ook kansen om verbeteringen aan te brengen in groen en bestrating.

De komende weken vinden er alvast vooronderzoeken plaats om tot een goed ontwerp te komen. Wij onderzoeken onder andere de conditie van de bomen. Daarnaast vindt ook grondonderzoek plaats en worden er proefsleuven gegraven voor de kabels en leidingen. U heeft hier verder weinig tot geen ongemak van. Zodra de vooronderzoeken zijn afgerond, informeren wij u uiteraard verder over de stand van zaken. U krijgt dan ook de mogelijkheid om mee te praten over de nieuwe inrichting van uw straat. Hiervoor ontvangt u een afzonderlijke uitnodiging via een bewonersbrief.

Plangebied

In onderstaande afbeelding is het plangebied weergegeven waar de toekomstige herinrichting en voorbereidende werkzaamheden plaats gaan vinden.

Vragen?

Neem dan contact op met projectleider Arend Krijger. Hij is bereikbaar via e-mailadres akrijger@waalwijk.nl of telefonisch via 0416 – 683 456.