Wonen in Waesgeerd-West is wonen in een bijzondere en ruim opgezette nieuwbouwwijk aan de rand van Waspik, één van de kernen van de gemeente Waalwijk. Vrijstaand wonen in een geheel naar uw eigen wens ontworpen woning op een riant kavel aan het water vlak bij weelderige natuur en weilanden.

Mocht dit u aanspreken, dan moeten wij u helaas teleurstellen: alle kavels in Waesgeerd-West zijn verkocht en geleverd. Of, wanneer en waar er weer bouwkavels uitgegeven gaan worden in Waspik is niet bekend.

Wilt u in de toekomst op de hoogte gehouden worden van het actuele aanbod van bouwkavels in Waspik of de rest van de gemeente Waalwijk? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief Wonen (externe link).

Op deze pagina treft u verder slechts informatie voor (toekomstige) bewoners aan. Zoekt u documenten die niet langer op deze pagina staan? Neem dan contact op met projectleider Joost van der Heijden (jvanderheijden@waalwijk.nl of via het KlantContactCentrum, 0416 683456).

Openbare ruimte

Eind 2022 is onze aannemer, Van Doorn infra, begonnen met de definitieve inrichting van het openbaar gebied. U vindt het inrichtingsplan bij de downloads onderaan deze pagina.

Gewerkt wordt in fases. Eerst worden de Herman Boerhavestraat, Willem Einthovenstraat en de Christiaan Eijkmanstraat tot aan de aansluiting met de Aletta Jacobsstraat aangelegd. Later volgen de H.J.M. Wiegersmastraat en Louis Pasteurstraat. Komend voorjaar zou alles gereed moeten zijn.

Heeft u vragen over de uitvoering? Eerste aanspreekpunt is de firma Van Doorn (073-5492143). Waar nodig sluit deze kort met de gemeente.

Sloten

In het voorjaar van 2022 hebben wij in een bewonersbrief stilgestaan bij de sloten voor de woningen. Omdat het onderhoudsniveau van de talud onvoldoend aansluit bij dat van de aangrenzende tuinen, is besloten om het talud aan de woningzijde te voorzien van een kokosmat met hedera.
 
Het aanbrengen van deze kokosmatten is uitgesteld naar het najaar van 2023. Reden hiervoor is dat voor het leveren en aanbrengen van de kokosmat een nieuwe aanbesteding moest worden doorlopen. Inmiddels is deze afgerond en duidelijk dat de aannemer die de beplanting in de wijk verzorgt ook de taludbekleding aan de woningzijde zal aanbrengen. Zodra er een definitieve datum bekend is, worden bewoners hier door de aannemer over geïnformeerd.

Bruggen

In 2022 zijn de laatste bruggen aangebracht en zijn alle bruggen voorzien van een slijtlaag.

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over het kopen van een kavel of zaken die te maken hebben met de bouw? Kijk dan eerst even op de pagina ‘Veelgestelde vragen over kavelverkoop en zelfbouwen”. Mogelijk vindt u hier het antwoord.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de inrichting van het openbaar gebied, bijvoorbeeld over bruggen, sloten of bestrating? Dan kunt het beste contact opnemen met civieltechnisch projectleider Jos van Westerloo (jvanwesterloo@waalwijk.nl). Hij is ook bereikbaar via het KlantContactCentrum (0416 683456).

Heeft u een andere vraag, kijk dan eerst eens op de pagina met Veelgestelde vragen over kavelverkoop en zelfbouwen. Wie weet vindt u daar het antwoord al. Zo niet, dat helpen de collega’s van het KlantContactCentum u graag verder.