Wonen in Waesgeerd-West is wonen in een bijzondere en ruim opgezette nieuwbouwwijk aan de rand van Waspik, één van de kernen van de gemeente Waalwijk. Vrijstaand wonen in een geheel naar uw eigen wens ontworpen woning op een riant kavel aan het water vlak bij weelderige natuur en weilanden.

Mocht dit u aanspreken, dan moeten wij u helaas teleurstellen: alle kavels in Waesgeerd-West zijn verkocht. Of, wanneer en waar er weer bouwkavels uitgegeven gaan worden in Waspik is niet bekend. Maar wilt u in de toekomst op de hoogte gehouden worden van het actuele aanbod van bouwkavels in Waspik of de rest van de gemeente Waalwijk? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief Wonen(externe link).

Op deze pagina treft u verder slechts informatie voor kopers aan. Zoekt u documenten die niet langer op deze pagina staan? Neem dan contact op met projectleider Joost van der Heijden (jvanderheijden@waalwijk.nl of via het KlantContactCentrum, 0416 683456).

Bewonersbrief

Als daar aanleiding voor is verspreiden wij een informatiebrief onder de bewoners en omwonenden van Waesgeerd-West. In de laatste bewonersbrief van april 2022 gingen wij in op de inrichting van de openbare ruimte en de slootkant voor de woningen.

Op 6 april hebben wij een update toegevoegd aan het einde van deze brief. Op 20 mei hebben wij dat nogmaals gedaan. Deze updates hebben te maken met vragen over de rabatstrook langs de H.J.M. Wiegersmastraat en de beplanting van de slootkant aan de wegzijde.  

U vindt de bewonersbrief, inclusief de beide updates bij de downloads onderaan deze pagina.    

Bodemgesteldheid

De gemeente verkoopt grond die geschikt is voor het doel waarvoor zij bestemd is: woningbouw. Om hier inzicht in te verkrijgen is milieukundig bodemonderzoek verricht. Bij de downloads onderaan deze pagina treft u links naar een tweetal relevante onderzoeken. Op basis hiervan wordt geconstateerd dat geen sprake is van ernstige verontreiniging die het gebruik van grond voor woningbouw belemmert. 

Wilt u voor of na de bouw grond afvoeren, dan vraagt uw aannemer of hovenier waarschijnlijk om een schone grondverklaring. Een door u in te schakelen bureau zal daartoe monsters nemen van de af te voeren grond. Bovengenoemde onderzoeken zijn hiervoor onvoldoende. Ook moet u voor de bouw zelf nader sonderingsonderzoek laten uitvoeren. Dit maakt duidelijk wat de samenstelling en draagkracht van de bodem zijn.

Bestemmingsplan en welstand

In Waesgeerd-West mogen alleen vrijstaande woningen gebouwd worden. Voor wat betreft de vorm en uitstraling heeft u echter grote vrijheid. Wel dient voldaan te worden aan de voorschriften uit het bestemmingsplan Waesgeerd-West. Dit bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: toelichting, voorschriften en plankaart. Deze vindt u bij de downloads onderaan deze pagina. De bouwmogelijkheden staat beschreven in de voorschriften:

Waesgeerd-West is welstandsvrij. Dat geeft u als koper veel vrijheid in de keuze van architectuur, kleur en het gebruik van materialen Bouwplannen in Waesgeerd-West worden niet voorgelegd aan de welstandscommissie. Maar als u dat wilt, is informeel overleg met de commissie altijd mogelijk.

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over het kopen van een kavel of zaken die te maken hebben met de bouw? Kijk dan eerst even op de pagina ‘Veelgestelde vragen over kavelverkoop en zelfbouwen”. Mogelijk vindt u hier het antwoord.

Meer informatie

Heeft u een vraag en vindt u het antwoord hierop niet op de pagina met Veelgestelde vragen over kavelverkoop en zelfbouwen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met projectleider Joost van der Heijden (jvanderheijden@waalwijk.nl of via het KlantContactCentrum, 0416 683456).

Betreft een vraag over bruggen, rioolaansluitingen, peilhoogtes of andere civieltechnische zaken? Dan kunt het beste direct contact opnemen met civieltechnisch projectleider Ger Franssen (gfranssen@waalwijk.nl. Ook hij is tevens bereikbaar via het KlantContactCentrum, 0416 683456).