De Gemeente Waalwijk gaat de Akkerlaan, Drunenseweg en Eikendonklaan verbeteren. We richten de kruising Akkerlaan-Drunenseweg en de wegen opnieuw in. Zo wordt het veiliger voor alle weggebruikers en stroomt het verkeer beter door. 

Wat gaan we doen?

  • We richten het kruispunt Akkerlaan-Drunenseweg opnieuw in. Er komen verkeerslichten.
  • We asfalteren de Akkerlaan opnieuw.
  • We vervangen een deel van het riool in de Drunenseweg en Eikendonklaan.
  • De fietspaden in de Drunenseweg en Eikendonklaan krijgen een laag rood asfalt.
  • In de Drunenseweg vervangen we de betonstraatstenen door asfalt .
  • In de Eikendonklaan vervangen we de betonstraatstenen voor nieuwe.
  • In de Eikendonklaan wordt de maximum snelheid 30km/u.

Hoe ziet het ontwerp er uit?

Het voorlopig ontwerp is gemaakt en vind je in de bijlage. Hierin worden op dit moment nog een aantal wensen verwerkt. Daarnaast onderzoeken we nog een aantal zaken rondom de Eikendonklaan. 

Wanneer gaan we starten?

Start: 1e kwartaal 2023

Klaar: 3e/4e kwartaal 2023

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?

Tijdens de werkzaamheden blijft er altijd één rijstrook en één fietspad open. Met borden maken we dit duidelijk. Over eventuele omleidingen worden inwoners later geïnformeerd. 

Aansluiting op plannen GOL

Het projectgebied Akkerlaan, Drunenseweg en Eikendonklaan sluit aan op een deelproject van het GOL (Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat). Binnen dit deelproject wordt een nieuwe aansluiting op de A59 aangelegd met als doel de bereikbaarheid van Drunen-West en Waalwijk te verbeteren. Het is belangrijk dat de nieuwe inrichting van de Akkerlaan, Drunenseweg en Eikendonklaan straks perfect aansluit op de plannen binnen het GOL. Kijk voor meer informatie over het GOL op www.waalwijk.nl/GOL