De gemeente Waalwijk start 8 september weer met het maaien van de bermen. En dat doen ze op een nieuwe manier. Met drie veranderingen zorgen ze voor meer biodiversiteit. Goed voor de natuur, en voor de inwoner. Het maaien duurt tot eind september. Aannemersbedrijf van Wijlen voert voor de gemeente het werk uit.

Wat is er veranderd?

Maaien op andere momenten

In juni was er al een eerste maaironde. Van 15 juni tot en met 15 juli. Dat deed de gemeente voorheen altijd in mei, maar dan bloeien weinig plantsoorten. Insecten hebben dan ook weinig nectar te eten. Door later te maaien helpen we de insecten. De tweede maaironde is tussen 7 en 30 september.

Meer opruimen van het maaisel

Dit zorgt voor meer verschillende plantsoorten. Daar kunnen zo weer meer verschillende dieren leven. De extra bermen liggen bijvoorbeeld in natuurgebied de Westelijke Langstraat in Sprang-Capelle en de Overdiepse Polder in Waspik.

Stukken overslaan bij het maaien

Dat betekent dat na elke gemaaide strook van 100 meter een niet gemaaide strook van 20 meter volgt. Zo houden insecten altijd leefgebied en voedsel over. En er blijven planten over die zaden kunnen maken. Het overgeslagen stuk maait de gemeente dan weer bij de volgende ronde.

Nog meer ideeën

De gemeente bekijkt verschillende mogelijkheden voor de komende jaren. Zo wil ze zich ook richten op grasvelden binnen de bebouwde kom. Worden die bijvoorbeeld niet gebruikt om te spelen of de hond uit te laten? Dan kunnen ze die grasvelden omvormen naar hoog gras met kruiden. Zo ontstaat er plek voor meer natuur.

Grenzen bomen en struiken aan een grasveld? Dan kan een natuurlijke kruidenrand voor meer biodiversiteit zorgen. Het strakke grasveld krijgt dan een natuurlijke overgang: via hogere kruiden en struiken naar bomen. Dieren profiteren van de verschillende plantsoorten en hoogtes.

Verder laat ze bladeren vaker liggen in plantsoenen. Dan kunnen egels daar bijvoorbeeld in schuilen. Verteren de bladeren na verloop van tijd? Dan komen er voedingsstoffen vrij voor de planten eromheen.

Wat is biodiversiteit?

De gemeente Waalwijk vindt biodiversiteit belangrijk. Veel verschillende planten en dieren die bij elkaar leven. Zij werken ook van nature samen. Gaat het goed met de biodiversiteit? Dat is ook weer goed voor ons als mensen.

Denk aan de eikenprocessierups. Laten we het gras in de bermen onder eikenbomen hoger groeien? Dan komen er meer kruiden in dat gras. De bloemen van die kruiden trekken insecten en daardoor vogels aan. De sluipwesp en de koolmees bestrijden de eikenprocessierups dan op een natuurlijke manier. Zo heb jij als inwoner minder last van de irriterende brandhaartjes van de eikenprocessierups.