Het vervoer in Loon op Zand, Dongen en Waalwijk wordt aangevuld met Bravoflex. Dat is een flexibele vervoersservice op afroep die alle dagen van de week beschikbaar is. Openbaar vervoer is belangrijk om lokale voorzieningen op een duurzame en betaalbare manier bereikbaar te houden. 

De bus en trein zijn hiervoor de basis. Naast de drukke verbindingen zijn er in dunbevolkte gebieden ook bushaltes waar de bus wat minder vaak komt. Of plekken waar de bushalte (te) ver weg is. Voor die locaties starten de provincie Noord-Brabant, Regiovervoer Midden-Brabant en de gemeenten Loon op Zand, Dongen en Waalwijk een proef met Bravoflex.

Proef voor de toekomst

Wethouder Ad de Jong is erg blij met de komst van Bravoflex naar de gemeente Waalwijk. "Dit is de eerste grote stap naar het verbeteren van het openbaar vervoer in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Ik hoop dat deze proef een groot succes wordt. Het sluit namelijk perfect aan bij onze toekomstplannen van een hoogwaardig openbaarvervoersknooppunt en kleinschaliger deelvervoer. Zo kom je comfortabel en snel van A naar B."

“Met Bravoflex spelen we veel beter in op de vraag van inwoners in plaats van op het aanbod van de busmaatschappij. Het is een eerste stap in de juiste richting om het openbaar vervoer uiteindelijk een goed alternatief te laten zijn voor de auto. Ik ben dan ook erg blij dat de provincie Noord-Brabant en Arriva met ons aan deze proef werken het komende jaar. Ik hoop dat deze proef in een behoefte gaat voorzien en dat onze inwoners dit type vervoer goed weten te waarderen. Ik hoop dat reizigers veel plezierige en veilige kilometers mogen afleggen met Bravoflex."

Hoe werkt het?

Bravoflex is de extra vervoerservice op afroep, zonder vaste route of dienstregeling. Wie Bravoflex bestelt, wordt vanaf een halte naar keuze naar één van de zes ov-overstaphaltes gebracht. Dit is een bushalte of treinstation met een goede aansluiting op het reguliere ov. Reizigers kunnen hiermee van een reguliere halte in de buurt naar de dichtstbijzijnde ov-overstaphalte reizen, en weer terug. Dit kan alle dagen van de week én in de avonduren. Een rit is gemakkelijk te reserveren met de speciale Bravoflex-app. Je bepaalt zelf hoe laat en bij welke halte je wordt opgehaald. Reizigers zonder app kunnen hun rit telefonisch boeken. Kijk voor meer informatie op www.bravoflex.info

Mix van vervoer

Het openbaar vervoer in Brabant beperkt zich al lang niet meer tot de trein, de bus, buurtbus en de (deel)taxi. Technologische ontwikkelingen en nieuwe mobiliteitsdiensten maken steeds meer innovatieve vervoersconcepten mogelijk. We hebben het dan over mobiliteit als dienst. Met een mix van vervoermiddelen, afgestemd op de eigen wensen van de reiziger. Niet alleen traditioneel ov, maar ook flexconcepten, zoals Bravoflex, vallen er onder. Net zoals meerijddiensten, deelauto’s, deelfietsen en vrijwilligersinitiatieven uit de samenleving. Een inclusief vervoersysteem, waarbij de reiziger zelf de reis samenstelt op basis van de mogelijkheden op de route en zijn/haar eigen wensen. Met ‘mobiliteitshubs’ waar de mobiliteitsvormen bij elkaar komen en handige apps voor de reiziger. Zo houden we Waalwijk en Brabant bereikbaar en kunnen mensen blijven meedoen aan de samenleving.

In Brabant is het openbaar vervoer meer dan alleen de trein, bus, buurtbus en (deel)taxi. Reizigers hebben steeds meer keuze, vooral door nieuwe technologie. Tegenwoordig kunnen zij kiezen uit een mix van vervoermiddelen. Niet alleen traditioneel ov zoals de bus en trein. Maar ook flexibel vervoer zoals Bravoflex, meerijddiensten, deelauto’s en -fietsen en vrijwilligersinitiatieven. Zo kan je als reiziger zelf je reis samenstellen. Je kijkt naar je eigen mogelijkheden op de route en naar jouw wensen. Zo houden we Waalwijk en de regio bereikbaar.