BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) hebben soms te maken met agressie, geweld of andere onveilige situaties. Daarom dragen de BOA’s van de gemeente Waalwijk een bodycam. Dat is een kleine draagbare camera op hun uniform.

Waarom bodycams?

We vinden de veiligheid van onze BOA’s belangrijk. In de praktijk blijkt dat de bodycam het veiligheidsgevoel van de BOA’s vergroot en het aantal agressie- en geweldsdelicten vermindert.

Hoe werkt de bodycam?

  • De BOA draagt de bodycam duidelijk en zichtbaar.
  • De BOA start alleen de opname in situaties die (dreigen te) verergeren.
  • Bij opname van personen meldt de BOA altijd vooraf  dat er opnamen gemaakt worden. Als een waarschuwing vooraf niet mogelijk is omdat er door de BOA snel gehandeld moet worden, wordt de bodycam direct aangezet.
  • De bodycam wordt meteen uitgezet als de situatie niet meer dreigend is.

Privacy en beveiliging van beelden

De opnames worden na 28 dagen verwijderd. Behalve als er een specifieke (juridische) reden is om de opnames langer te bewaren. Van beeldmateriaal dat wordt bewaard, registreren we hoe de beelden zijn opgenomen, wat er op de beelden te zien is en wanneer, waar en door wie de beelden zijn opgenomen. De opnames mogen alleen worden gebruikt bij een aangifte, klacht of voor leerdoeleinden. Het Openbaar Ministerie of politie mogen de opnames opvragen voor strafrechtelijk onderzoek.

Recht op bekijken beelden

De gemeente gaat veilig met de beelden om. We houden ons aan de regels van de privacywetgeving (AVG). Ben je zelf gefilmd met een bodycam? Dan mag je de opnames bekijken.

Rechten van burgers/recht op inzage


Hoe de gemeente omgaat met privacy