Bent u het niet eens met informatie op uw aanslagbiljet? Bijvoorbeeld met de vermelde WOZ-waarde van uw onroerende zaak of met een gemeentelijke belasting: bel dan eerst naar een van de medewerkers van de gemeente Waalwijk. Zij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur via 0416-683 456. Misschien dat een telefoontje een bezwaarprocedure kan voorkomen. Heeft het telefonisch gesprek uw bezwaren niet opgelost, dan kunt u alsnog een bezwaarschrift schrijven.

Uw bezwaarschrift

U kunt eenvoudig digitaal uw bezwaar indienen. U heeft uw DigiD nodig om digitaal bezwaar te kunnen maken. 

Bezwaar maken tegen belastingaanslag

Liever op papier bezwaar maken? Stuur dan een brief, waarin u de volgende informatie schrijft:

 • Uw naam en adres;
 • Het aanslagnummer;
 • De datum waarop u de brief (het bezwaarschrift) verstuurt;
 • Met welke informatie op het aanslagbiljet u het niet eens bent;
 • Waarom u het met die informatie niet eens bent
 • Uw handtekening

Deze brief moet geschreven worden in het Nederlands. Stuur de brief naar:

Gemeente Waalwijk
t.a.v. de Heffingsambtenaar
Postbus 10150
5140 GB Waalwijk

Termijn

U moet het bezwaarschrift binnen zes weken naar ons opsturen. Dit is zes weken na de datum die bovenaan uw aanslag staat. Als uw brief te laat bij ons is, wordt het bezwaarschrift niet in behandeling genomen. Vaak wordt er nog wel een ambtshalve toetsing gedaan. De mogelijkheid om naar de rechter te gaan (een beroepschrift in te dienen) komt dan echter wel te vervallen.

Beroep tegen afwijzing van een bezwaar

Als u het niet (helemaal) eens bent met de reactie van de gemeente op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. U schrijft dan een brief naar de rechtbank. In deze brief moet u de volgende dingen schrijven:

 • Uw naam en adres;
 • De datum waarop u de brief (het beroepschrift) verzendt;
 • Met welke reactie (uitspraak) van de gemeente u het niet eens bent;
 • Waarom u het niets eens bent met deze reactie (uitspraak);
 • Uw handtekening.

Als u in beroep gaat, moet u hiervoor een bedrag betalen aan de rechtbank. Dit heet griffierecht.

Deze brief moet binnen 6 weken, na de reactie van de gemeente op uw bezwaarschrift, bij de rechtbank in Breda binnen zijn.