Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

In de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) staan de gegevens van alle adressen en gebouwen in de gemeente. Bijvoorbeeld het bouwjaar van een gebouw of de gebruiksoppervlakte van een woning of bedrijf. U kunt deze gegevens digitaal opzoeken in de BAG via de site van het kadaster.

Wat moet ik doen?

Gegevens uit de BAG kunt u bekijken via de BAG viewer. Ziet u foute gegevens in de BAG? U vindt bijvoorbeeld een ter plaatse gebruikt adres niet terug in de BAG. Of u bent eigenaar of gebruiker en vindt dat de gebruiksoppervlakte niet juist is? Dan kunt u vragen om de gegevens te verbeteren. Gebruik hiervoor de terugmelding functie in de BAG viewer.

Het is niet mogelijk om via deze terugmelding een extra adres aan te vragen. Hiervoor moet u een schriftelijk verzoek doen aan het college van de gemeente (zie ook de tabs Meenemen/toevoegen en Kosten)

Hoe werkt het?

Bedrijven, instellingen en inwoners kunnen in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) kijken. Bedrijven kunnen de BAG bijvoorbeeld gebruiken om adressenbestanden te vergelijken.

Wat kost het?

Voor het toekennen van een huisnummer kunnen leges in rekening worden gebracht. Voor meer info verwijzen wij u naar het product huisnummer aanvragen of veranderen

Wat moet ik meenemen?

U geeft in uw verzoek aan voor welk deel van welk bestaand adres u een zelfstandig adres wenst. Het is ook belangrijk dat u een situatietekening en plattegronden aanlevert. Op deze tekeningen moet duidelijk te zien zijn waar de toegangen zijn tot de verschillende delen en wat de gebruiksoppervlaktes zijn.