De meldingen worden geregistreerd en daarna doorgezet naar de betreffende afdeling/medewerker. Aan de hand van de informatiegegevens in de melding kan worden bepaald of de melding in behandeling kan/zal worden genomen. 

1. Uw melding wordt in behandeling genomen:

Als u uw contactgegevens heeft doorgegeven krijgt u in de meeste gevallen een terugkoppeling op uw melding. Als de oplossing van uw melding  snel en voor u zichtbaar afgehandeld kan worden, dan is terugkoppeling niet noodzakelijk.

Terugkoppeling van de melding wordt per mail of telefoon gedaan, afhankelijk van welke gegevens van u bekend zijn. U krijgt in de terugkoppeling te horen/lezen wat er met de melding gedaan kan/zal worden en eventueel in welk tijdsbestek óf er worden met u persoonlijk afspraken gemaakt over de afhandeling.

2. Uw melding wordt (nog) niet in behandeling genomen:

Redenen hiervoor kunnen, onder andere, zijn:

  • De gemeente heeft geen wettelijke basis om de melding/klacht in behandeling te kunnen nemen.
    Bijvoorbeeld bij burenruzies. Dit valt onder privaatrecht. (Privaatrecht betreft de relatie tussen burgers/burgers en/of burgers/bedrijven). De burgers en bedrijven zullen onderling moeten afstemmen hoe ze tot de juiste oplossing komen. Soms via een gerechtelijke procedure, soms met behulp van bemiddeling (bijv. Buurtbemiddeling van Contour de Twern), maar gelukkig ook vaak door samen tot een oplossing te komen. Wij zullen u dit in de terugkoppeling op uw melding, per telefoon of mailbericht, laten weten.
  • De door u verstrekte informatie is niet voldoende om de melding in behandeling te kunnen nemen. De medewerker zal dan zo spoedig mogelijk met u contact opnemen en op dat moment met u afstemmen wat wel/niet mogelijk is.
  • De melding is anoniem gedaan en de verstrekte informatie is niet voldoende om de melding in behandeling te kunnen nemen. Helaas kunnen wij geen contact met u opnemen om dit aan u te melden.

 

Krijg ik een terugkoppeling van mijn melding?

U krijgt een terugkoppeling van uw melding als wij uw contactgegevens hebben. Als zij de oplossing van uw melding snel en voor u zichtbaar afgehandeld kan worden, is terugkoppeling niet noodzakelijk.
Anonieme meldingen kunnen nooit teruggekoppeld worden aan de melder.

 

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

We registreren uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, zodat wij een terugkoppeling op uw melding kunnen doen. Soms is het ook noodzakelijk om met u contact op te nemen, omdat voor de afhandeling van de melding meer informatie nodig is.
We behandelen de door u verstrekte informatie altijd strikt vertrouwelijk volgens de regels van de privacywetgeving. Privacy Gemeente Waalwijk    

 

Hoe lang bewaren wij uw meldings- en persoonsgegevens nadat u contact met ons hebt opgenomen?

De meldingen blijven 5 jaar geregistreerd staan. Zo krijgt de gemeente overzicht in de hoeveelheid meldingen en of er meerdere meldingen over dezelfde overlastsituatie binnenkomen.

 

Waarom bewaren wij uw melding- en persoonsgegevens nadat u contact met ons hebt opgenomen?

Wij bewaren uw gegevens om twee redenen:

  • Neemt u nog een keer contact met ons op? Dan kunnen wij zien wat er in het eerdere contact besproken is.
  • De informatie die u geeft is belangrijk voor de uitvoering van onze toezichts- en handhavingstaken.