De gemeente werkt aan veiligheid maar doet dit niet alleen. Kijk hieronder bij welke instanties u terecht kunt voor meer informatie en vragen.

Politie (algemene pagina)

Bij spoed: 112

Geen spoed: 0900-8844

Politie (themapagina, waaronder: woninginbraak, diefstal, (zeden)misdrijven, preventietips etc.)

Misdaad in kaart

Meld Misdaad Anoniem

Brandweer 

Bij alarm: 112

Overig: 088 225 01 00 (Brandweer Midden- en West-Brabant)

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Veilig Thuis Midden-Brabant
(AMHK: Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling)

Contour de Twern  (Buurtbemiddeling)

Casade  (bijv. overlast van medehuurders)

Email: info@casade.nl

Gratis Klantenlijn (24/7): 0800-55 222 22