Vreemdelingenpaspoort

Woont u in Nederland en heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Kunt u geen paspoort in het land van herkomst krijgen? Dan heeft u een vreemdelingenpaspoort nodig als u naar het buitenland wilt.

Afspraak maken

Wat moet ik doen?

Het kan 2 tot 4 maanden duren tot u uw vreemdelingenpaspoort heeft. De procedure duurt lang omdat de IND en het ministerie van Buitenlandse Zaken meebeslissen over uw aanvraag.

Spoedaanvraag niet mogelijk

Het is niet mogelijk om een spoedaanvraag te doen voor een vreemdelingenpaspoort.

Paspoort kwijt of gestolen?

Is uw paspoort kwijt of gestolen? Doe meteen aangifte van vermissing bij de gemeente. Doe bij diefstal of een misdrijf ook altijd aangifte bij de politie. Is uw paspoort in het buitenland verdwenen, doe dan aangifte bij de politie in het buitenland (voor uw reisverzekering) en neem als u terug bent in Nederland contact op met de gemeente.

Bij vermissing of diefstal kan de normale levertijd van 5 werkdagen niet altijd gegarandeerd worden.

Zie ook

Hoe werkt het?

U krijgt een vreemdelingenpaspoort als u voldoet aan de volgende eisen:

 • U kunt aantonen dat u staatloos bent (u heeft dan geen nationaliteit) of dat uw eigen land u geen paspoort kan of wil geven.
 • U bent ingeschreven als inwoner van de gemeente waar u de aanvraag doet.
 • U bent niet geregistreerd als vluchteling. Is dat wel het geval dan komt u in aanmerking voor een vluchtelingenpaspoort.
 • Kinderen moeten dezelfde verblijfstitelcode als de ouder(s) hebben.

Wat kost het?

WatTarief 2023Tarief 2024Geldig
Vreemdelingenpaspoort€ 58,85€ 63,40Maximaal 5 jaar

Wat moet ik meenemen?

Bij de aanvraag van een vreemdelingenpaspoort neemt u het volgende mee:

 • Eventueel uw huidige vreemdelingenpaspoort.
 • Een recente pasfoto, niet ouder dan een half jaar. Let op de eisen.
 • Bewijsstukken waaruit blijkt dat uw eigen land geen paspoort kan of wil verstrekken (bijvoorbeeld een weigeringsbrief van uw ambassade).
 • Uw geldige verblijfsvergunning.
 • Een bankpas of geld. U betaalt meteen bij de aanvraag.

Voor kinderen jonger dan 18 jaar neemt u daarnaast mee:

 • Een origineel identiteitsbewijs van beide ouders, of degene die het gezag heeft.
 • Een ingevulde en ondertekende toestemmingsverklaring (zie hieronder bij Documenten).

Aanvullende informatie

Het duurt 2 tot 4 maanden voordat uw vreemdelingenpaspoort klaar is. U moet het dan binnen 3 maanden ophalen bij de gemeente.