Een eerste uitwerking van een nieuw bestemmingsplan heet een voorontwerp bestemmingsplan. De gemeente geeft hiermee aan hoe ze het gebied waarover het bestemmingsplan gaat wil bestemmen. Op een voorontwerp bestemmingsplan kun je binnen een bepaalde termijn een inspraakreactie geven.

Op deze pagina staan de voorontwerp bestemmingsplannen die op dit moment in procedure zijn of ter inzage liggen.

Voorontwerp bestemmingsplannen in procedure