Voorkeursrecht wil zeggen dat de gemeente als eerste aanspraak kan maken op de koop van een onroerende zaak. Indien de eigenaar van een onroerende zaak waarop een voorkeursrecht is gevestigd deze onroerende zaak wenst te verkopen moet hij deze eerst aan de gemeente te koop aan bieden. Overigens kunnen ook andere overheden een voorkeursrecht hebben.

Wat moet ik doen?

  • Als u een onroerende zaak of een zakelijk recht - waarop een voorkeursrecht rust - wilt verkopen, moet u hiervan een schriftelijke opgave aan de gemeente doen. Hierin dient u de kadastrale aanduidingen en oppervlakten te vermelden. Vervolgens wordt het afgewikkeld overeenkomstig de Wet voorkeusrecht gemeenten.

Hoe werkt het?

  • De gemeente kan het voorkeursrecht binnen het gehele grondgebied van de gemeente gebruiken.
  • Het moet gaan om gronden waaraan een niet-agrarische bestemming is toegedacht.
  • Het gebruik van de gronden dient af te wijken van de toegedachte of nieuwe bestemming.

Wat moet ik meenemen?

U moet de gemeente mededelen dat u wilt gaan verkopen. Hierbij dient u de kadastrale aanduidingen en oppervlakten te vermelden.

Aanvullende informatie

De gemeente kan via de rechter de nietigheid inroepen van bepaalde juridische eigendomsconstructies die de kennelijke strekking hebben afbreuk te doen aan de in de wet geregelde voorkeurspositie van de gemeente. In deze procedure draagt de gemeente de bewijslast. Voorbeelden van een dergelijke rechtshandeling zijn:

  • Een economische eigendomsoverdracht.
  • Rechtshandelingen die plaatsvinden na het besluit of voorstel voor de vestiging van een voorkeursrecht, maar voordat het betreffende voorkeursrecht van kracht is geworden.