Organiseert u een (groot) evenement zoals een kermis, voorstelling of braderie? U kunt dan verwijzingsborden (driehoeksborden of sandwichborden) plaatsen langs de weg.

Er zijn twee manieren om dit te doen:

  • u kunt verwijzingsborden plaatsen om lichtmasten; de zogeheten driehoeksborden of sandwichborden. U mag dit alleen doen als u bij de gemeente een toestemming aanvraagt.
  • op de vrije aanplakplaatsen. Onder het tabblad Documenten vindt u een bijlage met de vrije aanplakplaatsen in onze gemeente.

Toestemming voor plaatsen verwijzingsborden aanvragen

Wat moet ik doen?

Voor het plaatsen van verwijzingsborden aan lichtmasten zijn er twee routes binnen de gemeente Waalwijk waar u gebruik van kunt maken:

  • de gele route: deze loopt door Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik
  • de blauwe route: deze loopt alleen door Waalwijk

De lichtmasten zijn voorzien van een gele of blauwe band om de mast heen. Hieraan kunt u de juiste lichtmasten herkennen. Bij de toestemming krijgt u een overzicht van de straten en lichtmastnummers van de route waarvoor u een toestemming heeft aangevraagd. U kunt deze routes inzien onder het tabje "documenten".

Voordat u het formulier invult kunt u het beste van tevoren informeren of er nog plaats is op de door u gewenste data. Neem hiervoor contact op met de front office van Team Vergunningverlening & Belastingen via telefoonnummer 0416-683456.

Hoe werkt het?

Om een toestemming te verkrijgen voor het plaatsen van verwijzingsborden aan lichtmasten zijn de volgende criteria van toepassing:

  • het evenement dient zich binnen de gemeente Waalwijk af te spelen;
  • het dient te gaan om een niet-commercieel evenement;
  • de periode dat er verwijzingsborden geplaatst mogen worden is minimaal één week en maximaal drie weken.

Wat kost het?

Tarief 2023

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag worden geen leges in rekening gebracht. Er worden wel kosten in rekening gebracht volgens de precarioverordening. Dit is in 2023 €32,45 per bord, per jaar. 

Tarief 2022

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag worden geen leges in rekening gebracht. Er worden wel kosten in rekening gebracht volgens de precarioverordening. Dit is in 2022 €30,90 per bord, per periode. 

Tips

U kunt het beste vooraf informeren of er nog plaats is op onze routes op de door u gewenste data.