Uw woning, woonkeet of woonwagen moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Is dit niet (meer) zo? Dan kan de gemeente u als eigenaar verplichten dit te verbeteren. Als u dit niet doet kan de gemeente de woning sluiten. De kosten zijn dan voor u.

Wat moet ik doen?

U krijgt bericht van de gemeente als u iets moet verbeteren aan uw woning. Hierin staat ook binnen welke termijn u dit moet doen.

Hoe werkt het?

De eisen in het Bouwbesluit waaraan uw woning moet voldoen gaan over:

  • technische voorschriften van veiligheid
  • gezondheid
  • bruikbaarheid
  • energiezuinigheid en milieu
  • installaties
  • brandveiligheid (brandveilig bouwen én brandveilig gebruik)
  • bouw- en sloopwerkzaamheden
  • bouw- en sloopafval