De gemeente Waalwijk heft verblijfsbelasting voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente Waalwijk tegen een vergoeding in welke vorm dan ook, door personen die niet als inwoner van de gemeente staan ingeschreven. De verblijfsbelasting vervangt vanaf belastingjaar 2020 de eerdere toeristenbelasting.

De reden achter deze beslissing is het feit, dat niet alleen toeristen gebruik maken van de voorzieningen in de gemeenten, maar ook personen die om beroeps- of bedrijfsmatige reden verblijf houden binnen de gemeente. Met de opbrengst van de verblijfsbelasting kan de gemeente voorzieningen onderhouden en verbeteren.

Biedt u slaapgelegenheid aan in bijvoorbeeld uw hotel, bed & breakfast, recreatiewoning, camping of andere inrichting? Dan krijgt u een aanslag verblijfsbelasting. U kunt dit bedrag doorberekenen aan degene die bij u overnacht. Staan uw gasten ingeschreven in de Basisadministratie Personen van de gemeente Waalwijk? Dan hoeft u geen verblijfsbelasting te betalen voor uw gasten. U bent verplicht een nachtregister bij te houden van alle overnachtingen.

Aangifte verblijfsbelasting

Met onderstaande button kunt u het aantal overnachtingen voor de aangifte verblijfsbelasting digitaal doorgeven.

Verblijfsbelasting online opgeven

Hoe werkt het?

Gaat u verblijf aanbieden tegen welke vorm van betaling dan ook? Geef dit dan door aan de gemeente Waalwijk.

Na afloop van het belastingjaar ontvangt u een verzoek om digitaal aangifte te doen. Op basis van de aangifte wordt de aanslag verblijfsbelasting opgelegd, behalve als uit controle anders blijkt.

Wat kost het?

Verblijfsbelasting 2024:

Het tarief bedraagt per overnachting € 2,06. (2023: € 1,96)

Wanneer de verblijfhouder gedurende het verblijf beroeps- of bedrijfsmatige werkzaamheden verricht bedraagt het tarief € 1,41 (2023: € 1,35) per overnachting.

Zie ook de Verordening Verblijfsbelasting 2024

Verblijfsbelasting 2023:

Het tarief bedraagt per overnachting € 1,96. (2022: € 1,87)

Wanneer de verblijfhouder gedurende het verblijf beroeps- of bedrijfsmatige werkzaamheden verricht bedraagt het tarief € 1,35 (2022: € 1,29) per overnachting.

Zie ook de Verordening Verblijfsbelasting 2023