De gemeenteraad stelt een bestemmingsplan vast nadat de voorbereiding daarvoor is doorlopen. Meestal is het vastgestelde bestemmingsplan inhoudelijk gelijk aan het ontwerp, maar het komt ook voor dat er wijzigingen zijn doorgevoerd..

Tegen een vastgesteld bestemmingsplan staat beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wanneer de beroepstermijn is verstreken, betekent dit meestal dat het bestemmingsplan onherroepelijk en in werking is. De gemeente kan pas aan het nieuwe bestemmingsplan toetsen, als het in werking is.Voor elk stuk grond in de gemeente is een bestemmingsplan vastgesteld. Veel dorpen hebben een eigen bestemmingsplan en ook in het buitengebied is een bestemmingsplan van toepassing.

    Op deze pagina staan de vastgestelde bestemmingsplannen die op dit moment in procedure zijn of ter inzage liggen.

    Vastgestelde bestemmingsplannen in procedure