Ondernemers krijgen de mogelijkheid om verzoeken in te dienen tot uitstel van betalingen of een betalingsregeling te treffen voor alle gemeentelijke belastingen. De gemeente kiest er voor om maatwerk te verrichten. Dit betekent dat ondernemers verzoeken kunnen doen tot uitstel van betaling of een betalingsvoorstel kunnen indienen.

De verzoeken kunt u doen via invorderingbelasting@waalwijk.nl of door contact op te nemen met Team Financiën 0416-683461 onder vermelding van naam, adres en aanslagnummer(s).

Kwijtschelding voor kleine zelfstandigen (NV, BV, Stichtingen of Verenigingen vallen hier niet onder)

U kunt als kleine zelfstandige ook in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. U kunt alleen kwijtschelding krijgen voor de aanslagen gemeentelijke belastingen die geen relatie hebben met uw onderneming of het beroep dat u uitoefent.

Kwijtschelding is mogelijk als:

  • u een inkomen op of onder het bijstandsniveau heeft;
  • u geen eigen vermogen heeft.

Het is dan niet meer nodig om een crediteurenakkoord (een gezamenlijk akkoord met alle schuldeisers) te sluiten.