Toestemming ouders voor reisdocument kind

Als beide ouders moet u toestemming geven voordat uw kind een reisdocument kan krijgen. Voor een paspoort is dit nodig tot 18 jaar, voor een ID kaart is er toestemming nodig tot 12 jaar. Dit geldt alleen voor ouders die het ouderlijk gezag hebben. Heeft een ouder geen gezag, dan hoeft hij of zij geen toestemming te geven. Heeft iemand anders dan de ouders het gezag, bijvoorbeeld bureau Jeugdzorg? Dan moet deze gezaghouder schriftelijk toestemming geven. Ook moet een bewijs worden ingeleverd waaruit blijkt dat deze persoon/instantie het gezag heeft.

Toestemming geven kan op twee manieren:

Digitaal met uw DigiD

Heeft u als beide ouders het ouderlijk gezag? Dan kunt u beide digitaal uw toestemming geven. Dit doet u persoonlijk met uw eigen DigiD. Heeft u beide digitaal toestemming gegeven hoeft uw kind voor de aanvraag alleen nog maar mee te nemen:

  • Alle huidige reisdocumenten: paspoorten en/of identiteitskaarten, geldig of niet geldig.
  • Een recente pasfoto, niet ouder dan een half jaar. Let op de eisen.
  • Een bankpas of geld. U betaalt meteen bij de aanvraag.

Uw kind moet persoonlijk aanwezig zijn bij de aanvraag. Als u beide digitaal toestemming hebt gegeven mag uw kind de aanvraag ook alleen komen doen of iemand anders meenemen voor de aanvraag, bijvoorbeeld opa of oma.

Geeft u als één van de gezaghebbende ouders digitaal toestemming? Dan moet de andere gezaghebbende ouder toestemming geven aan de balie en aanwezig zijn bij de aanvraag. U leest bij onderstaand kopje "toestemming geven aan de balie" wat u dan mee moet nemen.

Online toestemming geven

Toestemming geven aan de balie

Denk eraan dat u het volgende meeneemt:

  • Een origineel of een kopie identiteitsbewijs van beide ouders, of degene die het gezag heeft.
  • Een ingevulde en ondertekende toestemmingsverklaring

Heeft u als beide gezaghebbende ouders het toestemmingsverklaring ingevuld en ondertekend mag uw kind de aanvraag ook alleen komen doen of iemand anders meenemen voor de aanvraag, bijvoorbeeld opa of oma.


Reizen met kinderen

Reist u met minderjarige kinderen, dan krijgt u te maken met een aantal extra regels. U leest hier meer.