U hebt een vergunning nodig als u een terras wilt plaatsen bij uw horecabedrijf. Zelfs als u het terras op eigen terrein plaatst. Vraag de vergunning ook aan als u een uitstalling, een bloembak of straatmeubel wilt plaatsen.

Wilt u schermen, daken of vlonders plaatsen op uw terras? Dan kan het zijn dat u hiervoor een aparte vergunning bouwen moet aanvragen.

Meer informatie over terrassen, kun u hier(externe link) lezen.

Voor de binnenstad van Waalwijk vindt u hier (externe link)aanvullende regels voor de terrassen

Terrasvergunning aanvragen

Wat moet ik doen?

U dient de vergunning minimaal 8 weken voor de start schriftelijk aan te vragen bij de gemeente. Voordat de gemeente een vergunning afgeeft, vraagt zij de politie en de brandweer om advies.

Hoe werkt het?

Als een terras zich aan (dus ook op eigen terrein) of op de openbare weg bevindt, hebt u een vergunning nodig. De vergunning is niet nodig als dit al geregeld is in de exploitatievergunning van uw horecabedrijf. Een terras waar alcoholhoudende dranken verkrijgbaar zijn, moet ook altijd vermeld staan op de drank- en horecavergunning.In de volgende gevallen kan de gemeente een terrasvergunning weigeren:

  • Het terras heeft een nadelige invloed op de woon- of leefsituatie in de omgeving en op de openbare orde en veiligheid.
  • Vestiging van het terras is in strijd met het bestemmingsplan.
  • Het gebruik brengt schade toe aan de weg of levert gevaar op voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan.
  • Het gebruik kan een belemmering worden voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.
  • Het gebruik doet afbreuk aan andere publieke functies van de openbare ruimte, inclusief de bescherming van het uiterlijk aanzien daarvan.

Wilt u (permanente) schermen, afdaken of vlonders gebruiken, dan hebt u hiervoor in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning nodig. Overleg altijd vooraf met de gemeente over uw plannen.

Wat kost het?

Een terrasvergunning is opgenomen in de exploitatievergunning.

Tarief 2023:

Exploitatievergunning horecabedrijf € 317,30.

Het aanbrengen van wijzigingen in de vergunning € 107,70

Wat moet ik meenemen?

Een schriftelijke verklaring met daarin de volgende informatie:

  • een schets van de gewenste situatie (inclusief maten)
  • de periode van openstelling
  • de tijden van openstelling