De concept-Beleidsvisie is een belangrijk document voor de ontwikkeling van zonne- en windenergie in de gemeente Waalwijk. Hierin staat op welke locaties in de gemeente zonne- en windenergie ontwikkeld mogen worden en aan welke voorwaarden projecten moeten voldoen. Alle documenten zijn te vinden op waalwijk.nl/duurzame-energie.

Besluit gemeenteraad

Op donderdag 21 september 2023 heeft de gemeenteraad van Waalwijk in meerderheid besloten om deze concept-Beleidsvisie vrij te geven voor inspraak. Bovenop dit besluit is een motie aangenomen om naast de gekozen locaties te onderzoeken of in de Overdiepse Polder in de toekomst ook windturbines geplaatst kunnen worden. Het raadsbesluit en de aangenomen motie zijn te vinden op de website van de gemeenteraad. Onder punt 18 van de raadsvergadering van 21 september 2023 zijn de stukken te vinden. Kijk op waalwijk.notubiz.nl.

Reageren is mogelijk

De concept-Beleidsvisie ligt ter inzage van 27 september t/m 8 november 2023. In deze periode kun je jouw reactie inzenden op de voorgestelde visie. Alle reacties worden gebundeld én beantwoord in een reactienota. Dit document maken we openbaar. Zo is voor iedereen duidelijk welke vragen er zijn gesteld en wat de antwoorden van de gemeente hierop zijn. Naar aanleiding van de ingediende reacties wordt de concept-Beleidsvisie mogelijk aangepast of aangevuld. De concept-Beleidsvisie wordt al dan niet in aangepaste vorm voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad besluit vervolgens op 7 maart 2024 of de Beleidsvisie definitief wordt vastgesteld.

Je kunt je reactie insturen per e-mail of post.

 

Reageren per mail

Duurzaam@waalwijk.nl

 

Reageren per post

Gemeenteraad van Waalwijk
Postbus 10150
5140 GB WAALWIJK