Wij geven subsidie via onze subsidieregeling. De regels voor de subsidieverlening staan vermeld in onze subsidieregeling Maatschappelijke Ontwikkeling 2024.

Wij hebben de volgende subsidievormen:

Budgetsubsidie

Budgetsubsidies zijn subsidies die worden verstrekt op basis van prestatieafspraken. Budgetsubsidies worden altijd het jaar na verlening vastgesteld. Hiervoor dient een vaststellingsverzoek te worden gedaan vóór 1 mei, het jaar nadat subsidie is verstrekt.

Ga naar de pagina over budgetsubsidies

Exploitatiesubsidie

Deze subsidie geven we aan organisaties die meer kosten voor hun activiteit maken dan dat deze activiteiten opleveren. Exploitatiesubsidies worden altijd het jaar na verlening vastgesteld. Hiervoor dient een vaststellingsverzoek te worden gedaan vóór 1 mei, het jaar nadat subsidie is verstrekt.

Ga naar de pagina over exploitatiesubsidie

Waarderingssubsidie

Waarderingssubsidies geven we organisaties die maximaal € 10.000 subsidie aanvragen.

Ga naar de pagina over waarderingssubsidie

Eenmalige subsidie

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor eenmalige activiteiten of evenementen.

Ga naar de pagina over subsidie voor een eenmalige activiteit


Weet je niet zeker of jouw activiteit subsidie krijgt? Of heb je andere vragen? Laat het ons weten via subsidie@waalwijk.nl of bel naar 0416-683456

Sport- en Cultuurakkoord

Het Waalwijks Sport- en Cultuurakkoord helpt clubs en organisaties die een goed idee willen omzetten in daden. Doel is om iedereen in gemeente Waalwijk te laten genieten van sport, beweging en cultuur. Vanuit het Sport- en Cultuurakkoord is er budget beschikbaar om daaraan bij te dragen. Wil je een aanvraag indienen? Klik op onderstaande button voor meer informatie.

Ga naar de pagina over het Sport- en Cultuurakkoord