Wij geven subsidie via onze subsidieregeling. De regels voor de subsidieverlening staan in onze Algemene subsidieverordening 2015 vermeld. In de subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling 2023 lees je welke activiteiten wij subsidiëren met daarbij het maximale bedrag en hoe we de subsidie verdelen.  

Wij hebben de volgende subsidievormen:

Budgetsubsidie

Budgetsubsidies zijn subsidies die worden verstrekt op basis van prestatieafspraken. Budgetsubsidies worden altijd het jaar na verlening vastgesteld. Hiervoor dient een vaststellingsverzoek te worden gedaan vóór 1 mei, het jaar nadat subsidie is verstrekt.

Exploitatiesubsidie

Deze subsidie geven we aan organisaties die meer kosten voor hun activiteit maken dan dat deze activiteiten opleveren. Exploitatiesubsidies worden altijd het jaar na verlening vastgesteld. Hiervoor dient een vaststellingsverzoek te worden gedaan vóór 1 mei, het jaar nadat subsidie is verstrekt.

Waarderingssubsidie

Waarderingssubsidies geven we organisaties die maximaal € 10.000 subsidie aanvragen

Eenmalige subsidie

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor eenmalige activiteiten of evenementen
Weet je niet zeker of jouw activiteit subsidie krijgt? Of heb je andere vragen? Laat het ons weten via subsidie@waalwijk.nl of bel naar 0416 – 683456