We vinden het belangrijk dat de woningen in onze gemeente met hun tijd mee blijven gaan en goed bij de inwoners en hun woonbehoeften passen. Daarom is het soms handig om aanpas­singen aan een woning te doen. Bijvoorbeeld door de woning energiezuiniger te maken. Of door in de woning aanpassingen te doen zodat mensen langer in hun woning kunnen blijven wo­nen. Wij geven woningeigenaren die dat wensen, een steuntje in de rug door de Stimuleringsle­ning Toekomstgericht Wonen.

Voor wie?

Voor eigenaar/bewoners van woningen in de gemeente Waalwijk. De lening is bedoeld voor bestaande woningen, niet voor nieuwbouw. Je kunt deze lening aanvragen om maatregelen te treffen voor energiebesparing, duurzame energieopwekking en het aanpassen van je woning om er langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Woning verduurzamen

Wil je je koopwoning verduurza­men? Heb je hiervoor onvoldoende spaargeld? De gemeente Waalwijk helpt je hierbij met de Stimuleringslening 'Toekomstgericht Wonen'. Met deze lening financier je energiebesparende maatrege­len in en aan je woning. Op deze manier woon je comfortabel, draag je bij aan een beter milieu en bespaar je op je energiekos­ten*. Diverse duurzame maatregelen kunnen worden gefinancierd. Bijvoorbeeld spouwmuurisolatie, hoogrendementsglas, dakisolatie, zonnepanelen (mits in combinatie met minimaal één andere maatregel), warmtepomp of een zonneboiler.

* Bij gelijkblijvende energieprijzen, wanneer je gebruik van voorzie­ningen en apparatuur zoals ver­warming/ thermostaat niet ver­anderd is en de energiebesparende maatregel adequaat is uitgevoerd door een deskundig aannemer of installateur.

Voor het afkoppelen van regenwater bieden we als gemeente de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. Wilt u daar meer over lezen, kijk dan op de pagina afkoppelen regenwater

Past uw aanvraag niet in de voorwaarden van de gemeente, dan is het soms mogelijk om een lening aan te vragen bij het Nationaal Warmtefonds. Bij het Nationaal Warmtefonds is het bijvoorbeeld wel mogelijk om een lening aan te vragen enkel voor het leggen van zonnepanelen of voor een hogere lening als u uw woning naar Nul-op-de-meter wilt aanpassen. De rentetarieven bij het Nationaal Warmtefonds zijn wel iets hoger dan bij de gemeentelijke stimuleringslening. Heeft u een verzamelinkomen minder dan €60.000,- dan biedt het Nationaal Warmtefonds de mogelijkheid om een lening aan te vragen met een rente van 0%.

Tip: Kijk voor meer informatie over het verduurzamen van je woning en/of energie besparen ook eens op de website Duurzaam Waalwijk

  Langer zelfstandig thuis wonen

  Zo lang mogelijk wonen in jouw koophuis in de fijne wijk waar je iedereen kent. Soms is het nodig om je woning daarvoor aan te passen. Aanpassingen die ervoor zorgen dat je comfor­tabel en veilig woont. Nu én in de toekomst. Als je in je huidige woning wilt blijven wonen, kun je met deze lening nú maatregelen treffen. Om klaar te zijn voor de toekomst en daar nu al van te genieten. Denk hierbij aan een badkamer voorzien van alle ge­makken, de slaapkamer verplaat­sen naar de begane grond of een camera bij de voordeur. Met de lening financier je deze aanpas­singen aan je woning.

  Je kunt geld lenen om de woning geschikt te maken om langer thuis te blijven wonen. Daar vallen diverse maatregelen onder:

  • De woning toegankelijk maken voor rollator of rolstoel.
  • Het vervangen van een bad door een douche.
  • Een slaapkamer of badkamer op de begane grond maken.
  • Domotica aanbrengen, zoals automatische deuropeners, gordijnopeners of elektrisch bedienbare sloten.
  • Plaatsen van diverse maatregelen zoals traplift, beugels of trapleuningen.

  Heeft u voldoende overwaarde op uw woning én bent u ouder dan 57 dan kunt u misschien gebruik maken van de Verzilverlening voor het toepassen van maatregelen.

  Voorwaarden

  • De lening bedraagt minimaal 2.500 euro
  • De lening bedraagt maximaal 25.000 euro
  • De lening heeft een maximale looptijd van 15 jaar (dit geldt niet bij de verzilverlening)
  • Per woning wordt maximaal 1 hypothecaire lening verstrekt. Ook de verzilverlening valt onder de hypothecaire leningen.
  • De werkzaamheden mogen niet gestart zijn voordat je financieringsaanvraag door SVn is goedgekeurd.
  • SVn bekijkt of je voldoende financiële draagkracht hebt. Dat wil zeggen: houd je maandelijks voldoende geld over nadat de vaste lasten zijn betaald? 
  • Bij verkoop van de woning moet de restschuld van de lening direct en volledig worden afgelost.
  • Als voor de geplande werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig is, moet je die in je bezit hebben voordat je de lening aanvraagt.

  Welke lening past bij je?

  Het is nodig enkele vragen door te lopen om te bepalen welke lening het meest geschikt is:

  Hoe groot is het bedrag dat je wilt lenen?

  • Onder de 10.000 euro kun je alleen een consumptieve lening aanvragen.
  • Boven de 15.000 euro kun je alleen een hypothecaire lening aanvragen.
  • Tussen de 10.000 en 15.000 euro zijn beide varianten mogelijk.
  • Past je inkomen niet bij de lening die je vraagt? Als er voldoende overwaarde op het huis is, kom je in aanmerking voor de verzilverlening.

  Het voordeel van de hypothecaire lening is dat de rente iets lager is. Het voordeel van de consumptieve lening is dat je geen taxatie- en notariskosten hoeft te maken zoals bij een hypothecaire lening het geval is.

  • Is je inkomen voldoende voor een consumptieve of hypothecaire lening? Het inkomen moet passen bij de lening die je aanvraagt. Via de website van SVn(externe link) kun je dit eenvoudig berekenen.

  Consumptieve lening

  Hiervoor kom je in aanmerking als:

  • Het te lenen bedrag maximaal 15.000 euro is
  • Jij of je partner jonger is dan 76 jaar
  • Je volgens SVn voldoende financiële draagkracht hebt

  Rentetarief: 1,9%, maximale looptijd bedraagt 15 jaar.

  Hypothecaire lening

  Hiervoor kom je in aanmerking als:

  • Het te lenen bedrag meer dan 10.000 euro is
  • Je volgens SVn voldoende financiële draagkracht hebt

  Rentetarief: 1,0%, maximale looptijd bedraagt 15 jaar

  Bij het afsluiten van een hypothecaire lening betaal je eenmalig 850 euro afsluitkosten aan SVn. Deze kosten zijn in de lening mee te nemen.

  Banner met waarschuwing: Let op! Geld lenen kost geld.

  Hoe verloopt het proces?

  • Je vraagt de stimuleringslening aan bij de gemeente via onderstaand aanvraagformulier. De gemeente behandelt aanvragen op volgorde van binnenkomst. Binnen 4 weken beoordeelt de gemeente of de aanvraag voldoet aan de doelstellingen. Is de gemeente akkoord, dan ontvang je een toewijzingsbrief om de lening aan te vragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).
  • Je stuurt het toewijzingsformulier binnen 8 weken naar SVn. Ook zorg je dat SVn tijdig de benodigde documenten krijgt.
  • SVn beoordeelt binnen 2 weken of de aanvraag haalbaar is. Als alle stukken compleet zijn, ontvang je hierover bericht van SVn.
  • Als de aanvraag haalbaar is, ontvang je een offerte van SVn voor de lening.
  • Je ondertekent de offerte en stuurt deze binnen 3 weken terug naar SVn.
  • Het leenbedrag komt beschikbaar in een bouwdepot. Vanaf dat moment betaal je het afgesproken bedrag aan rente en aflossing. Via de declaratieformulieren van SVn zijn de kosten van de maatregelen te declareren. Deze dien je digitaal in via de knop “DECLARATIE INDIENEN” hieronder.

  De gemeente heeft budget beschikbaar gesteld voor de Stimuleringslening. Omdat het om leningen gaat, komt het geld ook weer terug. Maar het kan zijn dat er tijdelijk geen geld beschikbaar is. Het kan zijn dat de aanvraag dan op een wachtlijst komt.

  Online aanvragen

  LENING AANVRAGEN

  DECLARATIE INDIENEN

  Meer informatie