Bij de gemeente kunt u inzage krijgen in de vastgestelde stedenbouwkundige plannen. Op deze wijze kunt u zien wat de gemeente van plan is met de inrichting van bebouwd gebied.

Wat moet ik doen?

U kunt persoonlijk bij de gemeente langsgaan om de stedenbouwkundige plannen in te zien. Alle plannen kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link)

Aanvullende informatie

De gemeente kan voor de inrichting van bebouwde (of te bouwen) gebieden een stedenbouwkundig plan maken. In dit plan geeft de gemeente de contouren van de geplande bebouwing aan. U kunt hierbij onder meer denken aan het onderscheid in hoogbouw en laagbouw, woongebieden en kantoorruimte, vrije sectorwoningen en woningen in de sociale huursector.