De gemeente gaat in de Schrevelstraat, Van Raveschotstraat, President Kennedystraat, Heisterbachstraat, Van Steenhuijsstraat, Poolsestraat en westelijke parallelweg Nieuwevaart aan de slag met groot onderhoud. Het gaat om het vervangen van het verouderde riool, het verbeteren van de verharding van straten en stoepen en het aanbrengen van meer groen.

Wat gaan we doen?

Door de raad en het college is op het gebied van wegen, verkeer, riool en groen een (duurzaamheids)beleid vastgesteld. Bij het maken van het ontwerp gelden daarom een aantal voorwaarden en vaste uitgangspunten waar wij niet van af kunnen wijken.

 • We vervangen het riool door een gescheiden riool. Dit is een rioolsysteem waarbij schoon regenwater direct een sloot in gaat en vuil water wordt afgevoerd naar de rioolzuivering. Goed voor het milieu en het voorkomt ook wateroverlast of verdroging. 
 • We vervangen alle verharding  (trottoir en straat). 
 •  De maximumsnelheid van 30 km per uur blijft.
 • We brengen in overleg met de bewoners extra snelheidsremmende maatregelen aan. Doel hiervan is om de maximaal toegestane snelheid van 30 km per uur nog meer af te dwingen. 
 •  We proberen 10% meer groen aan te brengen.
 •  Om wateroverlast in de toekomst te verminderen, proberen we zo veel mogelijk onnodige verharding weg te nemen.
 •   De verzamellocaties van de afvalcontainers blijft onveranderd.
 • Het ontwerp moet passen binnen het vooraf vastgestelde budget.

Vervangen van het riool

Eerder lieten wij u weten dat we onder andere het gemengde riool gaan vervangen door een gescheiden riool. We hebben daar nu een andere keuze in gemaakt. Het gemengde riool vervangen we door een nieuw gemengd riool. Om wateroverlast en droogte te verminderen, leggen we onder de rijbaan aquaflow aan. Hier vangen we schoon regenwater in op. Dit is een grindlaag omwikkeld met een stevig en waterdoorlatend doek. Dat zorgt ervoor dat het water vanuit het aquaflowpakket langzaam in de grond zakt. Zo blijft de grond vochtig. Het aquaflowpakket sluiten we aan op het riool. Mocht het aquaflowpakket bij hevige regenbuien te vol raken, dan voert het riool het regenwater af. Door dit systeem komt er minder regenwater in het riool en verminderen we wateroverlast bij hevige regenbuien.

  Inloopavond in februari

  Vorig jaar kon u uw voorkeuren en suggesties via een enquête aan ons doorgeven. Deze informatie hebben wij meegenomen in een eerste ontwerp. Op maandag 19 februari nodigen wij u graag uit voor een inloopavond. Tijdens de inloopavond kunt u terecht voor vragen en informatie over het ontwerp. Er wordt géén presentatie gegeven. Meer informatie over de inloopavond, vindt u in de laatste bewonersbrief onderaan de pagina.

  Casade

  Wooncorporatie Casade onderzoekt ook hoe ze regenwater bij uw woning kan opvangen. Zodra hier meer over bekend is, hoort u dit van Casade. We bespreken op dit moment ook hoe we hierin kunnen samenwerken.

  Vragen?

  Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Joop Kwaks via e-mail jokwaks@waalwijk.nl of telefonisch via 0416-683 456.