De gemeente gaat in de Schoolstraat Parallelweg-Oost Waspik aan de slag met groot onderhoud. Het gaat om het vervangen van het verouderde riool. Daarmee zien wij ook kansen om verbeteringen aan te brengen in het groen en de bestrating. 

Wat gaan we doen

Parkeren

De Schoolstraat heeft voldoende parkeerplaatsen. Deze zijn op sommige plekken te smal. We gaan de parkeerplaatsen daarom verbreden.  

Verkeersveiligheid 

De veiligheid voor fietsers moet beter. We richten de parallelweg daarom in als fietsstraat, mét behoud van het dorpse karakter. Voor auto’s geldt éénrichtingsverkeer. Fietsers kunnen beide kanten op. Een oversteekplaats voor voetgangers bij het benzinestation behoort ook tot de opties.

Inrichting straat

We vervangen de bestaande klinkers door nieuwe. Hobbels verdwijnen en geluidsoverlast wordt minder.  

Groen

De bomen blijven zoals ze zijn. Ze bepalen voor een groot deel hoe de Schoolstraat eruit ziet. De heg wordt verwijderd en daarna plaatsen we een nieuwe. Onze afdeling Beheer is op de hoogte van het achterstallig onderhoud van het groen. 

Het ontwerp

Via een enquête en tijdens een inloopavond konden betrokken inwoners opmerkingen en wensen aan ons meegeven. Deze hebben wij, indien mogelijk, meegenomen in het concept definitief ontwerp. U vindt dit ontwerp onderaan de pagina.

Hoe gaan we verder?

  • Het concept definitief ontwerp ligt van 21 mei 2024 tot en met 4 juni 2024 ter inzage. 
  • U kunt het ontwerp hier of op het stadhuis bekijken. 
  • U kunt reageren door voor 5 juni 2024 een inspraakreactie aan ons te sturen. Deze kunt u sturen naar Silva Azarian via sazarian@waalwijk.nl onder vermelding van “inspraakreactie ontwerp Schoolstraat Parallelweg-Oost”. Zij zal uw reactie vervolgens beoordelen en zo spoedig mogelijk beantwoorden.
  • Het college moet vervolgens goedkeuring geven en dan is het ontwerp definitief. 
  • We verwachten halverwege oktober 2024 te kunnen starten.

Als bekend is wanneer de werkzaamheden starten, informeren wij u hier uiteraard over. 

Extra werkzaamheden

Extra proefsleuf

Om de laatste details van de leidingen goed in beeld te krijgen graven we een extra proefsleuf. Dit doen wij op woensdag 22 mei 2024. Wij graven de weg open over een lengte van 3 meter. Daarna maken we de weg weer netjes dicht. De werkzaamheden duren een aantal uren. Helaas kunnen wij enige overlast niet geheel voorkomen. Wij hopen dat wij mogen rekenen op uw begrip.

Verwijderen hagen

Voor de zomer verwijderen we de hagen tussen de parallelweg en de hoofdrijbaan. Dat is nodig zodat Brabant Water hun werkzaamheden kan uitvoeren. Na afronding van alle werkzaamheden planten we nieuwe hagen.

Vragen?

Neem dan contact op met projectleider Silva Azarian. Zij is bereikbaar via e-mailadres sazarian@waalwijk.nl of via telefoon  0416 – 683 456.