De gemeente heeft plannen om uw straat te herinrichten. Aanleiding is het verouderd riool dat vervangen moet worden. Daarmee zien wij ook kansen om verbeteringen aan te brengen in groen en bestrating. De komende weken vinden er alvast vooronderzoeken plaats om tot een goed ontwerp te komen.

Wij onderzoeken onder andere de conditie van de bomen. Daarnaast vindt ook grondonderzoek plaats. U heeft hier verder weinig tot geen ongemak van. Zodra de vooronderzoeken zijn afgerond, informeren wij u uiteraard verder over de stand van zaken. U krijgt dan ook de mogelijkheid om mee te praten over de nieuwe inrichting.

Vragen?

Neem dan contact op met Arno Mekes, projectleider van de gemeente. Hij is bereikbaar via e-mailadres amekes@waalwijk.nl of via telefoon  0416 – 683 456.