Is uw woning of bedrijf niet aangesloten op de riolering of wilt u een nieuwe woning of bedrijf bouwen? De gemeente verzorgt de aansluiting op het openbare rioolstelsel tot aan de perceelgrens. Op eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering.

Rioolaansluiting online aanvragen

Wat moet ik doen?

U kunt bij de gemeente een aanvraagformulier krijgen dat u volledig ingevuld kunt inleveren.
Dit formulier vindt u onderaan de pagina.

Als de spullen compleet zijn wordt de aanvraag in behandeling genomen. Dan krijgt u een brief met daarin de kosten. U maakt de kosten dan over op het rekeningnummer in de brief onder vermelding van het AP-rio nummer. Als de kosten zijn betaald wordt de riolering zo spoedig mogelijk aangesloten in overleg met u.

Hoe werkt het?

Als uw woning wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, moet uw rioolaansluiting voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit en aan het uitvoeringsbeleid van de gemeente. Dit beleid is geregeld in een speciale verordening. In zo'n verordening staan ook de onderhoudsvoorschriften. Heeft de gemeente geen verordening ingesteld, dan gelden de regels uit het Burgerlijk Wetboek.

Er zijn 2 soorten rioolaansluitingen: gecombineerde stelsels en gescheiden stelsels. Bent u aangesloten op een gescheiden stelsel, dan hebt u een dubbele aansluiting nodig voor de afvoer van zowel het vuile water als het regenwater.

Corform de bouwverordening moet u altijd een gescheiden rioolaansluiting aanleveren. Bij een gecombineerd stelsel worden de leidingen op gemeentegrond gekoppeld. Er wordt dan één aansluiting in rekening gebracht.

De ontstoppingsstukken dienen altijd op eigen terrein te worden aangebracht. Op circa 0,5 m uit de perceelsgrens.

Kijk voor meer voorwaarden in de Aansluitverordening.

Wat kost het?

Voor particulieren:

Per aansluiting € 520 voor 125 mm of 160 mm, tot een maximale lengte van 20 meter. Elke meter boven de 20 m kost € 45. Bij grotere diameters wordt een specifieke kostenberekening gemaakt.

Tijdelijke rioolaansluiting:

Per aansluiting € 645 voor 125 mm of 160 mm, tot een maximale lengte van 20 meter. Elke meter boven de 20 m kost € 45.

Bij bedrijven:

Bij bedrijven worden altijd de werkelijk geraamde kosten in rekening gebracht.

Wat moet ik meenemen?

  1. Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
  2. Een duidelijke situatietekening met de directe omgeving waarop minimaal is aangegeven:
  • Het verloop van de riolering op eigen terrein, inclusief de toegepaste diameters en hoogteligging.
  • De lokatie waar de huisaansluiting wordt aangeboden op de perceelsgrens.