Jeżeli dana osoba wyprowadza się z Waalwijk poza granice (emigruje) lub mieszka poza granicami przez przynajmniej 8 miesięcy, to musi informacje o tym przekazać do gminy. Należy dokonać tego na 5 dni przed wyjazdem. Jeżeli nikt nie pozostaje, by mieszkać w Waalwijk, to informacja o emigracji może zostać przekazana online.

Przekazanie informacji na temat emigracji przy pomocy systemu DigiD

– Przebieg spraw

Informacja o zamiarze emigracji może również zostać przekazana osobiście lub na piśmie.

– Potrzebne dokumenty

Przekazanie informacji na temat przeprowadzki na piśmie
Osoba, mająca zamiar emigrować, może wypełnić formularz na temat wyprowadzki, a następnie przesłać go do gminy. Formularz można znaleźć w zakładce „Dokumenty”.

Przekazanie informacji w okienku w gminie
Jeżeli pod starym adresem pozostaje ktoś zamieszkały, to przeprowadzki nie można dokonać online i należy umówić się na spotkanie. Jeżeli któryś z rodziców nie wyprowadza się za granicę, to w gminie muszą stawić się wszystkie niepełnoletnie dzieci.

Umówienie wizyty

Jeżeli osoba osobiście przekazuje informacje o wyprowadzce w gminie, to musi mieć przy sobie następujące:

  • Ważny dokument tożsamości wszystkich wspólnie przeprowadzających się osób.
  • Dane nowego miejsca zamieszkania, bardzo istotne jest przekazanie właściwych danych miejsca zamieszkania za granicą.

– Kontekst

Kto może dokonać zawiadomienia o przeprowadzce?

  • Sam zainteresowany, który ukończył 16 rok życia.
  • Rodzic lub opiekun prawny, w sprawie zamieszkującego dziecka, które nie ukończyło 16 roku życia.
  • Małżonkowie i zarejestrowani partnerzy mogą dokonywać zawiadomienia w imieniu własnym i drugiej osoby, w przypadku gdy oboje się przeprowadzają pod ten sam adres.
  • Kurator osoby, która znajduje się pod nadzorem kuratorskim.

W przypadku wspólnego zamieszkiwania, osoba nie może dokonywać zawiadomienia o przeprowadzce swojego partnera. Obie osoby muszą wypełnić formularz przeprowadzki.

– Wskazówki

Potwierdzenie wymeldowania
W celu osiedlenia się w niektórych krajach potrzebne jest potwierdzenie wymeldowania. Odnosi się to m.in. do Belgii i Antyli Holenderskich. Potwierdzenie wymeldowania można otrzymać wyłącznie w gminie, w chwili przekazywania informacji o swojej wyprowadzce i podania jej daty. Następnie należy zgłosić się do Rejestru nierezydentów podatkowych (RNI) w Bredzie.

Wydanie potwierdzenia wymeldowania jest bezpłatne.

- Prawodawstwo

Ustawa w sprawie podstawowej ewidencji osób

– Kontakt

0416-683456

info@waalwijk.nl

Godziny otwarcia