Jeżeli ktoś chce zamieszkać (ponownie) w Holandii, to musi zameldować się w gminie, w której przebywa.

– Warunki

Zameldować można się, jeżeli przebywa się w Holandii zgodnie z prawem. Nazywane to jest legalnym pobytem. Pobyt jest legalny w następujących przypadkach:

  • osoba posiada narodowość holenderską
  • osoba posiada narodowość któregoś z pozostałych krajów Unii Europejskiej
  • osoba posiada ważne pozwolenie na pobyt
  • osoba oczekuje w Holandii na decyzję w sprawie swojego pozwolenia na pobyt w tym kraju

Należy zameldować się w gminie, w której się mieszka, jeżeli w ciągu 6 miesięcy przynajmniej 4 miesiące przebywa się na terytorium Holandii. W takim przypadku w ciągu 5 dni po przybyciu do Holandii należy w gminie złożyć wniosek o meldunek.

Osoby obcej narodowości

W niektórych przypadkach w celu zameldowania się potrzebne jest najpierw uzyskanie z Urzędu ds. Imigracji i Naturalizacji (IND) pozwolenia na pobyt tymczasowy lub pobyt.

– Przebieg spraw

W celu umówienia się na spotkanie należy skontaktować się telefonicznie z gminą Waalwijk.

Proszę skontaktować się z Urzędem Gminy. Należy dokonać tego w ciągu 5 dni od przybycia do Holandii.

– Potrzebne dokumenty

  • Ważny dokument tożsamości.
  • Dokument podróżny lub inny dokument, na podstawie którego możliwe jest ustalenie narodowości.
  • W przypadku miejsca urodzenia poza granicami: akt urodzenia. Możliwe, że konieczna stanie się legalizacja niniejszego aktu urodzenia. W tej sprawie należy uzyskać informacje w gminie.
  • Dokument, z którego wynika sytuacja osobista, taki jak akt ślubu, akt zarejestrowanego partnerstwa, akt rozwodowy lub akt, który stwierdza, że doszło do rozwiązania małżeństwa w wyniku śmierci współmałżonka. Możliwe, że zaistnieje konieczność legalizacji niniejszych dokumentów. W tej sprawie należy uzyskać informacje w gminie.
  • Jeżeli osoba pochodzi z Antyli Holenderskich: potwierdzenie wymeldowania.
  • Dokumenty potwierdzające zamieszkanie na terytoriom Holandii takie jak umowa najmu, poświadczenie własności lub oświadczenie głównego najemcy nieruchomości.

Legalizacja dokumentów

Zagraniczne dokumenty takie jak akt urodzenia, akt ślubu lub akt rozwodu muszą czasami zostać zalegalizowane. Legalizacja to potwierdzenie prawdziwości dokumentów. Dokument musi zostać zalegalizowany przez organ w kraju pochodzenia i czasami dodatkowo przez ambasadę lub konsulat holenderski w danym kraju. Czy dokument musi zostać zalegalizowany i gdzie do tego musi dojść zależy od kraju, z którego pochodzi dokument. Z pytaniem o potrzebę legalizacji należy zwrócić się do gminy.

– Wskazówki

Po zameldowaniu każdy zostaje zarejestrowany w podstawowym systemie ewidencji osób. Dane z niniejszego podstawowego systemu ewidencji wykorzystywane są przez powiązane instytucje. Które instytucje korzystają z niniejszego systemu można sprawdzić pod niniejszym linkiem http://www.wiekrijgtmijngegevens.nl/ (ktomadostępdomoichdanych).

- Prawodawstwo

Ustawa w sprawie podstawowej ewidencji osób (Wet basisregistratie personen)

– Kontakt

0416-683456

info@waalwijk.nl

Godziny otwarcia

– Umówienie wizyty

Byśmy mogli służyć jak najlepiej naszym interesantom istotne jest, by w określonej sprawie umówić się na spotkanie z nami.

W celu umówienia się na spotkanie należy skontaktować się z gminnym Centrum Obsługi Interesantów (0 416 683 456). Centrum to od razu wyznaczy termin spotkania lub przełączy zainteresowanego do pracownika, który może to zrobić.

Proszę zapoznać się z Godziny otwarcia

Broszura dla emigrantów zarobkowych z Europy