Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Waalwijk(externe link)

Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 Waalwijk

Focusblad 2021 Waalwijk


Beleidsregels

Prostitutiebeleid gemeente Waalwijk(externe link)

Wet Bibob gemeente Waalwijk 2021(externe link)

Aanwijzingsbesluit en beleidsregels inzake sekswinkels ex art. 3:10 APV(externe link)

Beleidsregels aanpak voetbalvandalisme en ernstige overlast Waalwijk 2010(externe link)

Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid(externe link)

Beleidsregels inzake handhavend optreden tegen wees(brom)fietsen en (brom)fietswrakken Waalwijk(externe link)

Hondenbeleid gemeente Waalwijk 'Opgeruimd uitlaten' 2019(externe link)

Beleidsregels Stadionomgevingsverboden(externe link)

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid 2019)(externe link)

Toelichting Damoclesbeleid 2019(externe link)

Beleidsregels circussen gemeente Waalwijk(externe link)

Evaluatie coffeeshopbeleid 2005(externe link)

Werkwijze bomen gemeente Waalwijk 2019(externe link)

Evenementenbeleid Waalwijk(externe link)

Verwijderingsregeling fietsen en bromfietsen 2019(externe link)

Beleidsregels uitwegen 2019(externe link)

Beleidsregels woonoverlast 2019(externe link)

Bouwcontainers nadere regels betreffende artikel 2:10 lid 2 APV(externe link)

Beleidsregels ontheffingen promenadegebied centrum Waalwijk(externe link)

Regels gebruik bodycams gemeente Waalwijk(externe link)

Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen Waalwijk(externe link)


Nadere regels

Aanwijzingsbesluit kapvergunningplicht bomen particulier eigendom 2019(externe link)

Aanwijzingsbesluiten hondenbeleid gemeente Waalwijk
Waalwijk, A. van Padua(externe link)
Waalwijk, Bibliotheek(externe link)
Waalwijk, Brabantia Nostrapad(externe link)
Waalwijk, Eikenlaan(externe link)
Waalwijk, Mgr. Bekkersstraat 12-24(externe link)
Waalwijk, 1e Zeine(externe link)
Waalwijk, Mgr. Bekkersstraat 63-69(externe link)
Waalwijk, Walewyc-Mollercollege(externe link)
Waspik, Lindenheuvel 12(externe link)

Aanwijzing toezichthoudende bevoegdheden ambtenaren Verordening Winkeltijden(externe link)

Aanwijzing toezichthoudende bevoegdheden ambtenaren Apv en Wet op de Kansspelen(externe link)

Aanwijzingsbesluit als bedoeld in artikel 3, van het besluit DDS285771 van de Minister van Veiligheid en Justitie(externe link)

Aanwijzingsbesluit als bedoeld in artikel 11a, van het besluit justitiële gegevens van de Minister van Veiligheid en Justitie(externe link)

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register(externe link)

Uitbreiding aangewezen gebied als gevolg van artikel 2.48 APV(externe link)

Uitbreiding aangewezen gebied als gevolg van artikel 2.48 APV(externe link)

Kaartje uitbreiding alcoholverbod Grotestraat(externe link)

Regels terrassen horecagebied Waalwijk 2018(externe link)

Plangebied regels terrassen(externe link)

Verbeelding terrassen markt(externe link)

Nadere regels terrassen 2013(externe link)

Aanwijzingsbesluit parkeerverbod bermen bedrijventerrein Haven 1-6 te Waalwijk(externe link)

Aanwijzingsbesluit bedelverbod Bloemenoordplein Waalwijk(externe link)

Aanwijzingsbesluit havenmeester en toezichthouder haven(externe link)


Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant(externe link)

 

Plannen

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Waalwijk 2020-2023(externe link)

Sanctietabel bij Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Waalwijk 2016-2019(externe link)

Groenstructuurplan 2017(externe link)

Samenwerkingsovereenkomst t.b.v. de aanpak van overlast gevende personen en (jeugd)groepen in de gemeente Waalwijk (externe link)

Overige besluiten van algemene strekking

Mandaatbesluit handhaving quarantaineplicht gemeente Waalwijk(externe link)

Aanwijzingsbesluit hondenuitrenvelden met opruimingsplicht Paganinistraat, Willaertpark en Meerdijk in Waalwijk(externe link)

Bijlage aanwijzingsbesluit hondenuitrenvelden met opruimingsplicht (externe link)

Aanwijzen collectieve dagen voor de horeca 2022 (externe link)

Nadere regels plaatsen verkiezingsborden gemeenteraadsverkiezingen 2022 (externe link)