Onroerend goed van gemeente kopen, huren of pachten

De gemeente heeft onroerend goed in haar bezit in de vorm van gebouwen en soms ook woningen. Afhankelijk van het gemeentelijk beleid kunt u deze onroerende zaken kopen, huren of pachten. Ook kunt u in het bezit zijn van onroerende goederen in de vorm van gebouwen, woningen, opstallen of percelen. Deze onroerende zaken kunt u aan de gemeente, verhuren, verpachten of verkopen.

Inschrijving pachtgronden

Voornemen tot openbare verpachting van (landbouw)grond 2024 in de gemeente Waalwijk

De gemeente Waalwijk heeft landbouwgrond en graspercelen in eigendom welke tijdelijk verpacht worden, totdat de grond wordt ingezet voor het door de gemeente beoogde einddoel.

Wat wordt er verpacht?

De landbouwgrond en graspercelen zijn gelegen in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik.

De gronden die door de gemeente Waalwijk worden aangeboden, zijn in Pachtportaal aangeduid als cluster W69. Het eerste cluster is aangeduid als W69-a en het tweede als W69-b etc.

Er worden maximaal twee clusters aan een geïnteresseerde verpacht. Met uitzondering van situaties waarbij er geen andere geïnteresseerden zijn voor een cluster.

De minimale pachtprijs bedraagt € 800,- per hectare.

Op welke wijze wordt er verpacht?

De pachtgronden worden door middel van een openbare selectieprocedure verpacht. De stukken worden op 9 oktober 2023 gepubliceerd via het online platform Pachtportaal (www.pachtportaal.nl). Inschrijven kan van 20 tot en met 29 oktober 2023.

Wie komt in aanmerking?

Een agrarisch ondernemer, die als zodanig ingeschreven staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, komt in aanmerking om clusters groter dan 1 ha te pachten. Voor clusters tot en met 1 hectare komen ook overige rechtspersonen en/of natuurlijke personen in aanmerking.

Voor welke periode wordt er verpacht?

De clusters worden voor de duur van maximaal 1 óf 3 jaar verpacht. De pachtovereenkomst voor een cluster gaat in op 1 januari 2024 en eindigt op 31 december 2024 óf 2026. In het geval de gemeente de gronden eerder dan de looptijd van 3 jaar nodig heeft, dan zal de gemeente dit tijdig aangeven en zal de pacht eerder eindigen, zonder dat hier een vergoeding of vervangende pachtgrond voor de pachter tegenover staat.

Wat zijn de selectiecriteria?

De gemeente hecht waarde aan goed landbouwkundig en duurzaam gebruik van de grond. Om niet alleen pachtgronden toe te wijzen op basis van de hoogste pachtprijs worden er bij de toewijzing dan ook punten toegekend op de volgende onderdelen:
- eco-activiteiten
- pachtprijs
- afstand tot het pachtperceel

Planning selectieprocedure

Vanaf 9 tot en met 16 oktober 2023 kunnen er vragen worden gesteld over de selectieprocedure op de wijze zoals omschreven op Pachtportaal.
Vanaf 20 tot en met 29 oktober 2023 kan op de verschillende clusters ingeschreven worden via het digitale inschrijfformulier dat te vinden is onder “Documenten” op Pachtportaal (www.pachtportaal.nl).
 

Wat moet ik doen?

Neem contact op met de gemeente via 0416-683456.

Wat kost het?

Is afhankelijk van wat u koopt/pacht/huurt.

Aanvullende informatie

Zoekt u een woning in Waalwijk, de gemeente verhuurt geen woningen. U kunt terecht bij de volgende woningcorporaties:

Casade Woondiensten in Waalwijk (ook woningen in Sprang-Capelle)

www.casade.nl of bel gratis 0800-5522222