Nieuwe vrienden voor bedrijvenparken Haven 1 t/m 8, groen en levend. De start van het planten van 85 bomen en 17 solitaire heesters  markeert de eerste stap binnen het ambitieuze bomenplan. 

Een belangrijke maatregel voor klimaatadaptatie die is opgenomen in de Green Deal 2.0  en Grote Oogst - Verduurzaming Bedrijventerreinen. Wethouders Sheila Schuijffel en Frank Spierings gaven het startschot door zelf de eerste schop in de grond te zetten. 

Vruchtbare samenwerking

Het bomenplan is een vrucht van samenwerking binnen de Green Deal 2,0, waar verschillende partijen zich inzetten voor het versnellen van de verduurzaming van de bedrijvenparken in gemeente Waalwijk. Dit zijn lokale ondernemers in de gemeente Waalwijk,  Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Gemeente Waalwijk, Midpoint Brabant, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), Parkmanagement Waalwijk B.V., Provincie Noord Brabant, Waterschap Brabantse Delta en Stichting Waalwijk CO₂ vrij. De provincie, gemeente Waalwijk en bedrijven investeren samen 750.000 euro om dit mogelijk te maken. De ambities zijn groot. In 2025 moet er 10% meer groen en 5% meer biodiversiteit op de bedrijvenparken zijn.

Inspiratiebron voor ondernemers

Het planten van deze bomen is een concrete stap in de goede richting! Bomen dragen niet alleen bij aan de esthetische waarde van deze bedrijvenparken, maar creëren ook een groenere en aantrekkelijkere omgeving (voor medewerkers). Ze zorgen voor een koeler werkklimaat in de zomer en nemen een hoop vocht op als het hard heeft geregend. De initiatiefnemers hopen ondernemers te inspireren om ook hun eigen (privé)terreinen te vergroenen. Dit kan eenvoudig door tegels te vervangen door waterdoorlatende materialen of door groene gevels of zogenaamde verticale natuur te realiseren. Dat geeft verkoeling bij hitte in de zomer en het zuivert de lucht.

Het team klimaatadaptatie van de Green Deal 2.0 kijkt graag naar wat ze samen met ondernemers kan realiseren, zodat vergroening van de openbare ruimte en vergroening van de bedrijfspercelen elkaar  versterken. Niet alleen rapportages en onderzoeken, maar echt verbinden, of in dit geval, bomen planten. Ondernemers verbinden en inspireren en streven naar een toekomstgerichte aanpak, dat is wat we willen bereiken.

Het team klimaatadaptatie gaat zorgen voor informatie, inspiratie en concreet advies om samen stappen te zetten. Wordt daarom ook deelnemer aan de Green Deal 2.0 (klik hier(externe link)) en maak gebruik van een ‘klimaatadvies’ voor uw bedrijf. Wilt u meer weten over de Green Deal 2.0 in Waalwijk? Ga naar: Green Deal – Waalwijk CO2 vrij(externe link).

De Green Deal 2.0 is een samenwerking tussen lokale ondernemers in Waalwijk,  Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Gemeente Waalwijk, Midpoint Brabant, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), Parkmanagement Waalwijk B.V., Provincie Noord Brabant, Waterschap Brabantse Delta en Stichting Waalwijk CO₂ vrij.