“Samen werken aan de toekomst”

De partijen Lokaal Belang, VVD, GroenLinksaf en D66 vormen de komende vier jaar een coalitie in Waalwijk. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 zijn zij met elkaar in gesprek gegaan. Ook de overige politieke partijen en de samenleving zijn actief betrokken bij deze gesprekken. Dit heeft geleid tot het coalitieakkoord: ‘Samen werken aan de toekomst’. Om de ambities en plannen te realiseren werken vijf wethouders John van den Hoven (Lokaal Belang), Ronald Bakker (VVD), Dilek Odabasi (GroenLinksAf), Sheila Schuijffel (D66) en Ad de Jong (Lokaal Belang) samen met burgemeester Sacha Ausems door aan het Waalwijk van nu en morgen.

De ambities en plannen liggen grotendeels klaar. Denk aan de energietransitie en de aanleg van de nieuwe slimme haven. Maar ook de ambitie om door preventief te werken met focus op positieve gezondheid, zwaardere zorg op een later moment te voorkomen. Uiteraard zijn het bouwen van extra woningen om de woningnood aan te pakken en de transformatie van onze binnenstad belangrijke speerpunten. Maar ambities mogen geen ambities blijven. Het komt er nu op aan om in de actiestand te komen en de ambities te realiseren.

Middenin de samenleving

Bij het werken aan onze kernen en stad gaat het ook om de kleine dagelijkse dingen. Bijvoorbeeld goed onderhouden trottoirs, groene sport- en ontmoetingspleinen op loopafstand voor iedereen. Inwoners kijken naar elkaar om en zorgen voor elkaar. Dit vraagt om een bestuur en een organisatie die weten wat er speelt in de buurten en straten. 

Jongeren

Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op de jeugdzorg. Die trend willen we keren. We zorgen ervoor dat jeugd en jongeren gezond opgroeien en zich goed kunnen ontwikkelen. Daarnaast willen we dat meer jongeren na hun studie terugkomen om in Waalwijk te werken of te wonen. Voor ons voorzieningenniveau, onze ondernemers en de leefbaarheid in onze gemeente. We zetten fors in op het aantrekkelijker maken van Waalwijk voor jongvolwassen om de zogeheten braindrain tegen te gaan. Cruciaal daarbij zijn voldoende en betaalbare woningen en beter openbaar vervoer.

We voelen de verantwoordelijkheid voor een gezond en welvarend Waalwijk op de lange termijn. We kijken verder dan vier jaar vooruit. We moeten aan de slag! En dat past bij ons, want Waalwijkers zijn harde werkers. We zijn ondernemende mensen en willen graag meedoen. Daarom werken we door aan de ingezette koers. Voor het Waalwijk van nu, maar ook voor een gezond en welvarend Waalwijk van morgen.