De mogelijke gevolgen van windturbines en zonnepanelen in Waalwijk op verschillende locaties zijn goed beschreven in het milieueffectrapport. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage tegen de gemeente nadat deze haar om advies vroeg.

*Dit is een bericht van de Commissie m.e.r.*

De mogelijke gevolgen van windturbines en zonnepanelen in Waalwijk op verschillende locaties zijn goed beschreven in het milieueffectrapport. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage tegen de gemeente nadat deze haar om advies vroeg.

De gemeente Waalwijk wil in 2030 50% van haar elektriciteitsgebruik duurzaam opwekken. Ze onderzocht de mogelijke effecten van verschillende locaties in een milieueffect- rapport en vroeg de Commissie voor de milieueffectrapportage om advies over de juistheid en volledigheid van het rapport. Eerder adviseerde de Commissie al over een tussenrapport. Waalwijk heeft de adviezen goed verwerkt en de Commissie oordeelt dat de definitieve versie van het rapport de effecten goed beschrijft.

De Commissie vindt dat daarmee voldoende milieuinformatie beschikbaar is om een besluit te kunnen nemen over het plan. Wel beveelt de Commissie de gemeenteraad aan om in de volgende fase nog meer gedetailleerd onderzoek te doen naar maatregelen om de effecten op natuur en landschap te kunnen verminderen.

Over de Commissie m.e.r.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de gemeenteraad van Waalwijk - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl(externe link).

Links naar het originele bericht

Bekijk het originele persbericht. (externe link)

Bekijk het advies van de commissie.(externe link)