Loterij, prijsvraag, bingo organiseren

Wilt u een kansspel organiseren, zoals een loterij, een bingo of een prijsvraag? Dan hebt u soms een vergunning nodig. Dit hangt af van het soort kansspel dat u organiseert. Het belangrijkste kenmerk van een kansspel is dat de deelnemer geen doorslaggevende invloed heeft op de uitslag.

Kansspelvergunning online aanvragen

Wat moet ik doen?

 • Is het prijzenpakket lager dan € 4.500, vraag dan de vergunning schriftelijk aan bij de gemeente. Doe dit minimaal 8 weken van tevoren.
 • Is het prijzenpakket hoger dan € 4.500, vraag dan de vergunning aan bij het Projectbureau Kansspelen van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Hoe werkt het?

Er geldt een aantal algemene voorwaarden voor het organiseren van een kansspel. Daarnaast gelden specifieke eisen voor een prijsvraag of bingo.

Algemene voorwaarden
 • Elk kansspel moet een algemeen belang dienen. Doel ervan is bijvoorbeeld de bouw van een nieuw clubhuis voor de sportvereniging, instrumenten kopen voor de muziekvereniging of de renovatie van de kerk.
 • De feitelijke uitgaven (prijzen en kosten) voor de loterij mogen hoger zijn dan 50% van de opbrengst van de verkochte loten.
 • De totale waarde van de prijzen is niet meer dan 50% van de bruto-opbrengst van de verkochte loten.
 • Is de totale (economische) waarde van het prijzenpakket lager dan € 4.500? U hebt dan een vergunning nodig van de gemeente waar de vereniging of stichting is gevestigd.
 • Is de totale (economische) waarde van het prijzenpakket hoger dan € 4.500? U hebt dan een vergunning nodig van de minister van Veiligheid en Justitie.
 • Wilt u een winkelweekactie organiseren? U hebt dan een vergunning nodig van de Kamer van Koophandel. Een winkelweekactie is een loterij van minimaal 10 gezamenlijke ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, waarbij de ondernemers de loten gratis uitgeven aan de klant. Deze loterij duurt maximaal 4 weken en vindt maximaal 2 keer per jaar plaats. Daarnaast mag de waarde van het prijzenpakket niet hoger zijn dan € 11.950. Ook mogen de ondernemers geen instantloten uitgeven. Instantloten zijn loten waar u direct na het verkrijgen van het lot kunt zien of u een prijs hebt gewonnen, bijvoorbeeld door het afkrassen van een afdeklaagje.
Specifieke voorwaarden prijsvragen
 • Als zelfstandig ondernemer mag u een prijsvraag organiseren voor uw klanten.
 • Bij een prijsvraag moet u als ondernemer van uw klant verlangen dat deze een daadwerkelijke bijdrage levert. Bijvoorbeeld het maken van een slagzin, het schrijven van een (kort) verhaal of het maken van een foto.
 • Een jury beoordeelt de inzendingen en kent op basis daarvan de prijzen toe.
 • Is de waarde van de hoogst uit te keren prijs niet meer dan € 2.300, dan hebt u geen vergunning nodig.
 • U hebt een vergunning nodig van de gemeente als de hoofdprijs ligt tussen de € 2.300 en € 4.500.
 • U hebt een vergunning nodig van de minister van Veiligheid en Justitie als de hoofdprijs hoger is dan € 4.500.

Zowel het ministerie als de gemeente verlenen de vergunning alleen als de opbrengst van de prijsvraag een algemeen belang dient.

Specifieke voorwaarden bingo
 • Kleine kansspelen als bingo vallen niet onder de vergunningaanvraag. Iedere vereniging die minimaal 3 jaar bestaat, mag een bingo organiseren als de waarde van de prijzen per spelronde niet hoger is dan € 400 en per bijeenkomst niet hoger dan € 1.550.
 • Als vereniging moet u de bingobijeenkomst uiterlijk 2 weken van tevoren aanmelden bij de gemeente.
 • De gemeente kan bepaalde eisen stellen aan de bingobijeenkomst.

Let op! Ook bij kansspelen waarbij geen vergunning nodig is, is misschien wel kansspelbelasting verschuldigd.

Wat kost het?

Tarief 2024:

Vergunning als bedoeld in art. 3 van de Wet op de Kansspelen (loterijvergunning) € 55,45

Tarief 2023:

Vergunning als bedoeld in art. 3 van de Wet op de Kansspelen (loterijvergunning) € 52,80

Wat moet ik meenemen?

Een verklaring met daarin de volgende gegevens:

 • De opzet van het kansspel.
 • De periode waarin de loterij plaatsvindt.
 • Het totaalbedrag aan prijzengeld.
 • Prijsbepaling: plaats en tijd.

Tips

Op de site van de rijksoverheid kunt u meer informatie vinden in het dossier Kansspelen en kansspelbelasting.