Wanneer een kind levenloos wordt geboren, is dit een groot emotioneel gemis. Als u wilt, kunt u uw kindje laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is niet verplicht. U doet uw verzoek tot registratie bij de gemeente waar u woont.

Levenloos geboren kind registreren

Met deze registratie is uw levenloos geboren kind zichtbaar voor u via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. 

Indienen verzoek

Als u dit wenst kunt u een verzoek sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar u ingeschreven staat in de BRP. Dit kan via bovenstaand digitaal formulier. U kunt uw verzoek ook schriftelijk indienen. Maak hiervoor een brief die door u is ondertekend en stuur een kopie van uw geldige legitimatiebewijs mee. Wilt u het verzoek liever persoonlijk doen? Maak dan telefonisch een afspraak bij de Burgerlijke Stand balie via ons klant contactcentrum op 0416-683456.

Uw verzoek bevat in ieder geval de volgende informatie:

 • Uw naam, adres en geboortedatum
 • Uw verzoek om de gegevens van uw kind in uw persoonsgegevens op te nemen
 • De gegevens van uw kind (geboortedatum, geboorteplaats en de volledige naam
 • Als er een akte is opgemaakt ten tijde van de geboorte en u heeft hiervan een kopie, stuurt u deze dan mee met uw verzoek
 • Is er een akte opgemaakt, maar u heeft hiervan geen kopie: geef dan in uw verzoek door op welke datum en in welke plaats de geboorte heeft plaatsgevonden. De gemeente Waalwijk zal de akte dan opvragen bij de betreffende gemeente.

Als er geen akte is opgemaakt ten tijde van de geboorte dan moet u eerst contact opnemen met de gemeente waar de geboorte plaats heeft gevonden om de akte op te laten maken. Daarna kunt u in de gemeente waar u ingeschreven staat verzoeken om registratie in uw persoonsgegevens.

Afhandeling verzoek

Binnen 4 weken na ontvangst van dit verzoek moet hieraan gevolg worden gegeven. De gegevens van uw kind worden dan op de persoonslijst van de verzoekende ouder opgenomen. U krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging van de gemeente. Met deze registratie wordt uw kind zichtbaar voor u via MijnOverheid.nl en bij de medewerkers van de gemeente die geautoriseerd zijn om deze gegevens te zien. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over een levenloos geboren kind.

Het verzoek om gegevens over een levenloos geboren kind op te nemen is een persoonlijk verzoek. Elke ouder moet om die reden zelfstandig een verzoek indienen.

Meer informatie?

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met team Publiekszaken van de gemeente Waalwijk.

Op onderstaande website kunt u alle informatie vinden over dit onderwerp:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/registratie-levenloos-geboren-kind

Wat moet ik doen?

 • U doet een verzoek aan de gemeente waar u woont.
 • Om uw kindje te kunnen registreren, is een akte van geboorte (levenloos) of een akte van levenloos geboren kind nodig. Als u niet zo’n akte hebt, kunt u die alsnog laten opmaken in de gemeente waar uw kind is geboren.
 • Het kan voorkomen dat de namen van uw kind niet op de akte van geboorte (levenloos) of akte van levenloos geboren kind staan. Dan geeft u de namen door bij uw verzoek tot registratie in de BRP. Ouders kunnen dus afzonderlijk van elkaar een andere naam opgeven. Dat is in deze situatie geen enkel probleem.

Hoe werkt het?

 • U kunt het verzoek doen als u op het moment van de geboorte in Nederland woonde en stond ingeschreven in de BRP.
 • Het maakt niet uit wanneer uw kindje is geboren of hoe lang de zwangerschap heeft geduurd.
 • U kunt uw kindje alleen voor uzelf laten registreren in de BRP. Omdat het een heel persoonlijke situatie is, kunt u dit niet namens de andere ouder doen.

Wat moet ik meenemen?

 • Een akte van geboorte (levenloos) of een akte van levenloos geboren kind.
 • Een geldig identiteitsbewijs.

Uw kind is in het buitenland geboren

 • Documenten van de geboorte, zoals een in het buitenland opgemaakte akte waarin staat dat uw kind levenloos is geboren.
 • Als het moeilijk voor u is om deze documenten te krijgen, geeft u dit aan bij de gemeente. Omdat dit een heel persoonlijke situatie is, wordt er mild en begripvol met de regels omgegaan. U kunt dan een verklaring over de geboorte van uw kindje afleggen bij de gemeente.

Aanvullende informatie

Binnen 4 weken nadat u uw verzoek hebt ingediend, krijgt u een reactie van de gemeente.

 • Naast uzelf kan alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand deze registratie bekijken. Andere overheidsinstanties krijgen geen gegevens over uw levenloos geboren kind.
 • Als u na de geboorte van uw kind naar het buitenland bent verhuisd, doet u uw verzoek in de laatste Nederlandse gemeente waar u stond ingeschreven.