Bij adoptie neemt u de opvoeding en de dagelijkse zorg voor uw adoptiekind over van de biologische ouders. Het kind wordt dan ook officieel familie van u.

Er bestaat een onderscheid tussen sterke en zwakke adopties. Bij een sterke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders geheel verbroken en ontstaat een nieuwe wettelijke familieband tussen het kind en de adoptieouders. Bij een zwakke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders nog niet verbroken.

Meer informatie over adoptie vindt u op Rechtspraak.nl.

Wat moet ik doen?

Adoptie van een kind uit het buitenland

Wanneer uw adoptiekind in Nederland is aangekomen moet u het kind binnen 5 dagen na aankomst aanmelden bij de gemeente waar u woont.

Voor de adoptie van een kind dat afkomstig is uit een land dat niet aangesloten is bij het Haags Adoptieverdrag moet een rechter de buitenlandse adoptie eerst erkennen. Zodra een adoptie in Nederland is uitgesproken worden de adoptiegegevens aangepast. Dat gaat als volgt:

  • Nadat de rechtbank de adoptie heeft uitgesproken, krijgt de geboortegemeente hiervan automatisch bericht.
  • Is het geadopteerde kind in het buitenland geboren, dan wordt dit doorgegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van Den Haag.
  • Van uw woongemeente krijgt u bericht over de aangebrachte wijzigingen in de gemeentelijke basisadministratie.

Adoptie van een kind in Nederland

Wilt u een Nederlands kind adopteren dan moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Kijk voor informatie over binnenlandse adoptie op de site van de Rijksoverheid.

Hoe werkt het?

Aan adoptie van een buitenlands kind gaat vaak een traject van een paar jaar vooraf.

Adopteert u een kind uit een land dat is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag dan wordt de adoptie automatisch erkend. Dit betekent dat uw kind ook direct Nederlander is.

Komt uw kind niet uit een land dat is aangesloten bij Haags Adoptieverdrag, dan moet de rechter de buitenlandse adoptie eerst erkennen. Zodra de adoptie is uitgesproken in Nederland, worden de adoptiegegevens aangepast. Dit werkt als volgt:

  • De rechtbank spreekt de adoptie uit, waarmee u officieel ouders wordt van het geadopteerde kind.
  • De rechtbank geeft dit door aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van Den Haag. Deze regelt de officiële formaliteiten met het geboorteland van het kind.
  • De gemeente waar u woont, informeert u vervolgens over de aangebrachte wijzigingen in de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

Wilt u een Nederlands kind adopteren dan moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bij de rijksoverheid vindt u de voorwaarden voor binnenlandse adoptie.

Wat moet ik meenemen?

Als uw kind afkomstig is uit een land dat wel is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag moet u uw kind binnen 5 dagen na aankomst aanmelden bij de gemeente waar u woont.

U dient dan de volgende stukken te overleggen:

  • geboorteakte van het kind
  • legitimatie van het kind en ouders
  • adoptievonnis

Meer informatie over adoptie van een kind uit het buitenland en binnenlandse adoptie vindt u op www.adoptie.nl of in het Dossier Adoptie van de Rijksoverheid.

Ook kunt u voor informatie terecht bij de Raad voor de Kinderbescherming.