Onder de naam PRIORhandhaving werken gemeenten uit de regio Hart van Brabant samen met de politie als het gaat om handhaving van verkeersveiligheid. Op basis van onderzoek, metingen en lokale kennis stelden ze vast waar het vooral nodig en belangrijk is om de handhaving te intensiveren.

In de gemeente Waalwijk staat de Ambrosiusweg op de eerste plaats. Gevolgd door de Heistraat in Sprang-Capelle en bedrijventerrein Haven. De politie is hier direct gestart met intensievere handhavingsmaatregelen.

Snelheden tot 117 km per uur

Op de Ambrosiusweg geldt een maximumsnelheid van 50 km per uur. In april werden daar snelheden gemeten tussen de 72 en 117 kilometer per uur. Wethouder Ad de Jong: “Je moet er niet aan denken wat er met deze snelheden fout kan gaan. Ik ben daarom heel blij dat de politie hier meer tijd voor vrijmaakt en nog strenger gaat handhaven. En dan in het bijzonder op die plekken waar dit soort snelheden worden gemeten. Politie: “Wij streven naar nul verkeersdoden. Om het verkeer voor iedere weggebruiker zo veilig mogelijk te maken hebben wij samen met de gemeente Waalwijk een top drie gemaakt op basis van het aantal ongevallen en snelheidsovertredingen. De Ambrosiusweg is er hier één van. Gelet op de verkeersdrukte, (te) hoge snelheden en de combinatie met schoolgaande jeugd zullen wij op deze locatie intensiever handhaven.”

PRIORhandhaving

De gemeenten in regio Hart van Brabant werken samen met de politie als het gaat om de handhaving van verkeersveiligheid. Hoe? Door samen - op basis van data en lokale kennis - vooral dáár te handhaven waar het nodig en belangrijk is. En meteen te onderzoeken hoe daar de verkeersveiligheid op een andere manier kan worden vergroot. 
Door lokale kennis te koppelen aan handhavingsinzet dragen politie en gemeenten in hun samenwerking bij aan de bevordering van de verkeersveiligheid.

Structurele maatregelen

De Ambrosiusweg staat op de planning om opnieuw ingericht te worden. Aanleiding is het verouderd riool dat vervangen moet worden. Maar ook het structureel verbeteren van de verkeersveiligheid zal hier punt van aandacht zijn. Dit project bevindt zich nu nog in de onderzoeksfase. Zodra deze is afgerond worden inwoners betrokken bij de plannen.