Incidentele of ideële standplaats aanvragen

Een incidentele standplaats neem je in voor 1 tot maximaal 5 dagen per jaar. Dit doe je voor bijzondere acties met een algemene maatschappelijke waarde of een niet-op-winst-gerichte activiteit. 

Om een incidentele of ideële standplaats  in te nemen zijn er twee opties.

 • Je moet een melding doen
 • Je hoeft geen vergunning aan te vragen of melding te doen 

Hieronder lees je wanneer je wat moet doen. 

Ik maak gebruik van een bakwagen 

Als je gebruik maakt van een bakwagen (bijvoorbeeld om eten ter plekke te bereiden) dan moet je minimaal 15 werkdagen van tevoren een melding doen. Hierin laat je de gemeente weten wat je wilt gaan doen en hoe. Om de melding te laten goedkeuren moet je in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • de standplaats moet op een afstand van meer dan 25 meter van gebouwen  komt te staan;
 • de standplaats mag niet los aansluiten op een evenement;
 • de standplaats mag geen overlast gevende geurhinder of geluidhinder veroorzaakt;
 • de spullen die je gebruikt voor de standplaats mogen een oppervlakte van niet meer dan 12m2 hebben.
 • je gebruikt geen open vuur;
 • je neemt de standplaats niet vaker dan 5 keer per jaar voor 1 dag in;
 • de activiteiten van de standplaats, plaats vinden tussen 8.00 uur en 22.00 uur. Ook het opbouwen en opruimen.
 • je neemt de standplaats niet in op de weg, (brom)fietspad of parkeerplaats.  Of dat je op een andere manier een probleem vormt voor het verkeer en de hulpdiensten. Op een stoep moet minimaal 1,50 meter vrij zijn; 

Wat moet ik doen? 

Je doet de melding bij de gemeente met het formulier wat verderop deze pagina staat. Daarvoor is bijvoorbeeld de volgende informatie nodig:

 • wat je verkoopt of aanbiedt
 • op welke plek je de standplaats wilt
 • op welke dag of deel van de dag je de standplaats wilt gebruiken
 • foto van de bakwagen of kraam
 • gegevens geurfilter
 • bewijs inschrijving Kamer van Koophandel
 • toestemming grondeigenaar wanneer de gemeente niet de eigenaar van de grond is waar je de standplaats wilt

De gemeente kan de melding afkeuren in de volgende gevallen:

 • In het belang van rust en veiligheid
 • Om overlast te voorkomen of verminderen
 • De bescherming van hoe de gemeente er uit ziet
 • De verkeersveiligheid.
 • De regels van een bestemmingsplan.

Houd er rekening mee dat er ook landelijke regels van toepassing zijn op standplaatsen. Dit zijn de regels uit de Wet Milieubeheer en de Warenwet. 

Ik maak geen gebruik van een bakwagen

Als je geen gebruik maakt van een bakwagen (bijvoorbeeld om ter plekke eten te bereiden), dan hoef je niets te melden. Let op, je mag de standplaats alleen innemen en gebruiken als je voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 • de standplaats geen bakwagen is;
 • de standplaats mag niet los aansluiten op een evenement;
 • de standplaats mag geen overlast gevende geurhinder of geluidhinder veroorzaakt;
 • de spullen die je gebruikt voor de standplaats mogen een oppervlakte van niet meer dan 12m2 hebben;
 • je neemt de standplaats niet vaker dan 5 keer per jaar voor 1 dag in;
 • de activiteiten van de standplaats, plaats vinden tussen 8.00 uur en 22.00 uur. Ook het opbouwen en opruimen.
 • je neemt de standplaats niet in op de weg, (brom)fietspad of parkeerplaats.  Of dat je op een andere manier een probleem vormt voor het verkeer en de hulpdiensten. Op een stoep moet minimaal 1,50 meter vrij zijn;

Als je hebt geconcludeerd dat je een melding moet indienen voor het innemen van de standplaats, dan kun je de melding doen met behulp van onderstaand formulier. 

Formulier melding doen standplaats

Om bij het formulier te komen, moet je inloggen met Digi-D. Lukt dat niet? Neem dan even contact op via fobwl@waalwijk.nl.  

Heb je nog vragen?

Bel dan naar 0416-683456 en vraag naar de front office vergunningen. Of je kunt ook mailen naar fobwl@waalwijk.nl.