Het is dagelijks in het nieuws. De oorlog in Oekraïne zorgt ervoor dat duizenden Oekraïners naar Nederland vluchten voor een veilig onderkomen. Ook verblijven statushouders -  dat zijn vluchtelingen uit andere landen die een verblijfsvergunning kregen -  langer dan gewenst in Asielzoekerscentra (Azc’s). Zij kunnen hierdoor niet starten met inburgeren, ze hebben geen toekomstperspectief. Er is landelijk een grote crisis gaande om zowel Oekraïense vluchtelingen als statushouders op te vangen. Het Rijk heeft alle gemeenten gevraagd met spoed opvanglocaties te organiseren.

Locatie opvang vluchtelingen en statushouders

De gemeente Waalwijk neemt haar verantwoordelijkheid en wil samen met de veiligheidsregio Midden- en West Brabant een bijdrage leveren aan het oplossen van deze crisis. Het college van B&W heeft om die reden op 16 augustus 2022 besloten om tijdelijk 238 mensen op te vangen voor de duur van 1 jaar. Hiermee bieden we de aan onze regio toegewezen statushouders een perspectief en houden we regie op de wijze waarop in onze gemeente de opvang van Oekraïense vluchtelingen en statushouders geregeld wordt.

Hotel Waalwijk Beheer stelt het hotelgebouw aan de Bevrijdingsweg 1 in Sprang-Capelle beschikbaar voor de periode van 1 jaar. Dit gebouw staat leeg en is snel beschikbaar en daarmee geschikt om gehoor te geven aan de spoedvraag van het Rijk.

Het verblijf voor de Oekraïners en statushouders is goed maar sober en doelmatig. De Oekraïense vluchtelingen en statushouders zullen ter invulling van de dag werken als dat mogelijk is. De statushouders kunnen starten met hun inburgering.

Wij doen er alles aan om de opvang van de vluchtelingen en statushouders veilig te laten verlopen. Er is dag en nacht beveiliging aanwezig. Daarnaast is er een locatiemanager en ondersteuning van de locatiemanager. 

Onderstaand vindt u de antwoorden op de vragen die mogelijk bij u leven. Is het antwoord op uw vraag er niet bij? Mail deze dan naar opvangvluchtelingen@waalwijk.nl. Dan zorgen wij ervoor dat uw vraag met bijbehorend antwoord aan deze reeks wordt toegevoegd.