Heeft u één of meer honden? Dan moet u jaarlijks hondenbelasting betalen aan de gemeente.

Gaat u één of meer honden houden? Dan moet u dit binnen 14 dagen melden aan de gemeente. Op grond van uw informatie ontvangt u vervolgens eens per jaar een aanslag hondenbelasting. Op het aanslagbiljet staat binnen welke termijn u moet betalen. Voor een politiehond, SOHO-hond of blindengeleidehond hoeft u geen belasting te betalen.

Meldt u uw hond(en) niet aan? De gemeente kan u dan achteraf alsnog aanslaan naar aanleiding van een onderzoek door een hondencontroleur. Verder bestaat de mogelijkheid dat de gemeente misgelopen rente heft bovenop de aanslag. Zorg dus dat u uw hond(en) altijd aanmeldt bij de gemeente.

Hond aanmelden online

Als de hond komt te overlijden, dan dient dit ook doorgegeven te worden aan de gemeente Waalwijk. Doet u dit niet, dan wordt u in het nieuwe jaar aangeslagen voor de hond. U kunt de hond afmelden via onderstaande knop.

Hond afmelden online

Wat moet ik doen?

Als u het niet eens bent met uw aanslag, bel ons dan eerst op telefoonnummer 0416-683 456.

Wilt u toch bezwaar maken?

Dit kunt u als burger eenvoudig online doen.

Liever op papier?

Stuur dan een gemotiveerd bezwaarschrift (voldoende gefrankeerd) naar:

Gemeente Waalwijk
t.a.v. de Heffingsambtenaar
Postbus 10150
5140 GB Waalwijk

Deze brief moet in het Nederlands geschreven worden.

Denkt u eraan de volgende zaken te vermelden:

  • Naam, adres en woonplaats
  • Aanslagnummer
  • De datum
  • Reden(en) voor bezwaar
  • Uw handtekening

U heeft tot zes weken na de dagtekening van de aanslag de tijd om uw bezwaar in te dienen.

Wat kost het?

Tarief 2024

De belasting bedraagt per belastingjaar:

a. voor een eerste hond € 57,45;

b. voor elke volgende hond, per hond € 83,25.

Zie ook: Verordening hondenbelasting 2024

Aanvullende informatie

Banknummer

U dient de verschuldigde bedragen over te schrijven op of voor de bovengenoemde vervaldag(en).Het bankrekeningnummer van de gemeente Waalwijk is NL70BNGH0285077244.Noem altijd het volledige aanslagnummer bij de overboeking.

Incassant ID

Dit zullen wij doen onder vermelding van ons incassant ID NL33ZZZ172780060000.

Tip

Doet u in de loop van het jaar uw hond weg of overlijdt uw hond? Dan heeft u misschien recht op vermindering van uw aanslag. Dit kunt u doorgeven aan de gemeente. Vervolgens beoordeelt de gemeente of uw aanslag wordt verminderd. De gemeente heeft het recht om u te vragen een bewijs te leveren waaruit blijkt dat u de hond niet meer heeft. Dit bewijs kan bijvoorbeeld een verklaring van de dierenarts, gegevens van de nieuwe eigenaar of kopie van afgifte bewijs aan het dierenasiel zijn.