De gemeente heeft plannen om uw straat opnieuw in te richten. Aanleiding is de slechte staat van de asfaltverharding. Daarmee zien wij ook kansen om de weg verkeersveiliger in te richten.

In opdracht van gemeente Waalwijk gaat het bedrijf Ra-Plus uit Vught het ontwerp van de herinrichting maken. Ra-Plus verzorgt de verdere communicatie met de bewoners en de bedrijven. Hun projectleider Michel Lamme gaat u uitgebreid informeren.
De komende weken vinden er alvast vooronderzoeken plaats om tot een goed ontwerp te komen. We onderzoeken onder andere de conditie van de bomen en doen onderzoek naar de huidige wegverharding. U heeft hier verder weinig tot geen ongemak van. Na afronding van de vooronderzoeken, komt Ra-Plus bij u terug. Uiteraard informeren zij u dan uitgebreider. U krijgt dan ook de mogelijkheid om mee te praten over de nieuwe inrichting.

Vragen?

Neem dan contact op met Arno Mekes, projectleider van de gemeente. Hij is bereikbaar via e-mailadres amekes@waalwijk.nl of via telefoon 0416 – 683 456.